dr. Øyvind Kvinge

Overlege | Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering | medeier Apexklinikken

 

 

Skodsborg Fysioterapiskole fra 1981 til 1985

Arbeidet som fysioterapeut fra 1985 til 1990,  Gjøvik Kurbad, Jeløy Kurbad

Medisinstudie ved Odense Universitetssykehuset i perioden 1990 til 1996

Turnus, medisinsk,- kirurgisk avdeling samt allmenpraksis

 

 

Spesialisering innenfor faget fysikalsk medisin og rehabilitering:

-      Medisinsk avdeling, Danmark

-      Ortopedkirurgisk avdeling, Danmark

-      Ryggpoliklinikk, Sykehuset Sarpsborg

-      Allmenmedisin, Sortland

-      Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Askim + Sunnaas Sykehus HF

 

 Ferdig spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering i 2003

 

Overlege ved avdeling for vurdering og opplæring Sunnaas Sykehus HF fra 2004 til 2008.

 

Overlege i bistilling ved Sentral enhet Rehabilitering (senere RKE) Sunnaas Sykehus HF fra 2007 tdd.

 

Medisinsk ansvarlig ved ”Fokus på din Helse”, arbeidsrettet rehabiliterings senter i Moss,

fra 2008 til 2013

 

Medisinsk ansvarlig ved ”Apexklinikken” fra 2010. Medeier fra 2012.

 

Sensor i Sonografisk klinisk undersøkelses teknikk vedrørende plager fra muskel/skjelett

siden 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Taushetsplikt | Avbestillingsregler

©2013 Apexklinikken Terapisenter