AktivA - Aktiv med Artrose

 

AktivA er et prosjekt hvor hensikten er å implementere internasjonale retningslinjer for behandling av pasienter med artrose i klinisk fysioterapipraksis. Retningslinjene vektlegger informasjon, trening og vektreduksjon. Målet er at alle artrosepasienter i Norge skal bli tilbudt denne evidensbaserte behandlingen.

 

 

Hva er AktivA?

AktivA består av tre deler – et strukturert utdanningsprogram for fysioterapeuter, et kunnskapsbasert informasjons- og treningsopplegg for pasienter med kne- og/eller hofteartrose, og en elektronisk registrering av data inn i et sentralt artroseregister forankret ved Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling.

 

Fysioterapeuter med interesse for å starte opp et kunnskapsbasert informasjons- og treningsopplegg for pasienter med hofte- og/eller kneartrose kan være med på et utdanningsprogram (1 dag) der man blir sertifisert som AktivA-fysioterapeut. Fysioterapeutene får materiell og kunnskap for å kunne starte opp et kunnskapsbasert informasjons- og treningsopplegg (artroseskole) i sin klinikk. Pasienter kan henvises fra sin fastlege eller fra en spesialist, eller de kan selv oppsøke en AktivA-fysioterapeut for å delta i behandlingsopplegget. Pasientene gjennomgår et utdanningsprogram over tre ganger der de får inngående informasjon som kan hjelpe dem å forstå deres artrosesykdom og hva de selv kan gjøre for å få det bedre. Etter dette gjennomgår pasientene et 6 ukers individuelt tilpasset treningsopplegg der målet er å gjøre pasientene rustet til selv å fortsette med fysisk aktivitet. Før oppstart av artroseskolen, og etter 3, 12 og 24 måneder, skal pasienten via et elektronisk registreringsprogram svare på spørsmål om sin artrosesykdom, livskvalitet, fysisk aktivitetsnivå mm. Disse dataene vil inngå i et sentralt register for behandling av artrose der vi kan få bedre kunnskap om resultatene av artroseskolen. Målet er å gjøre dette til et landsdekkende register. Gjennom dette registeret kan vi ytterligere forbedre den behandlingen pasienter med artrose får.

 

 

Det Nordiske Samarbeidet

AktivA-prosjektet bygger på tilsvarende prosjekt i Sverige (BOA-registeret) og Danmark (GLA;D). I Sverige er utdanningsprogrammet innført i store deler av landet, 1200 fysioterapeuter og ergoterapeuter er med og siden oppstart i 2008 har data fra mer enn 25000 pasienter blitt samlet inn. GLA;D-prosjektet i Danmark startet opp i 2013, og til nå er over 400 fysioterapeuter utdannet og mer enn 4000 pasienter har deltatt i artroseskolen. Målet på sikt er å kunne sammenstille dataene fra de tre nordiske landene. Resultatene fra Sverige og Danmark viser gode resultater, med redusert smerte og økt fysisk funksjon og livskvalitet hos en stor del av pasientene.

 

 

Aktiv med artrose på Apexklinikken

Apexklinikkens fysioterapeuter og sportsterapeuter deltar i AktivA prosjektet.

 

Ta kontakt med anette@apexklinikken.no eller mathilde@apexklinikken.no for mer informasjon.

 

 

Taushetsplikt | Avbestillingsregler

©2013 Apexklinikken Terapisenter