Crossfit Oslo

Apexklinikken tilbyr testing og oppfølging av ansatte, eliteutøvere og medlemmer ved Crossfit Oslo. Spesialistteamene på Apexklinikken sikrer alle med tilknytning til Crossfit Oslo nøyaktig diagnose og rett behandling. Alle som kontakter klinikken fra CFO oppfordres til å informere om dette ved første kontakt.

 

Hjemmeside: www.crossfitoslo.no

Besøksadresse: Nydalsveien 17

0484 Oslo

Telefon: 22 71 80 71

 

 

 

Taushetsplikt | Avbestillingsregler

©2013 Apexklinikken Terapisenter