For idrettsutøvere

 

Er du idrettsutøver og ønsker undersøkelse og behandling på Apexklinikken?

 

 

Nøyaktig diagnostikk

På Apexklinikken har vi erfarne og dyktige fagpersoner med unik kompetanse innen diagnostikk og behandling av idrettskader. En grundig undersøkelse ligger alltid i bunn før et behandlingsforløp startes. Ultralyddiagnostikk er en sentral del av alle idrettsmedisinske vurderinger.

 

 

Riktig behandling

Riktig behandling kan først startes opp når det foreligger en nøyaktig diagnose. Da vil din behandler kunne designe et behandlingsopplegg som er tuftet på siste fagkunnskap på området.

 

'Forskning innen idrettskader internasjonalt gir oss stadig mer kunnskap om de mekanismene som fører til skade. Vi får også mer kunnskap om hvordan vi kan forebygge skader i fremtiden og hvordan vi skal behandle skaden når den først har oppstått.

 

Apexklinikken har etablert samarbeid med nasjonale og internasjonale kompetansepersoner på området slik at vi hele tiden er oppdatert på siste nytt innen idrettsmedisin.

 

 

Tilpasset oppfølging

Som idrettsutøver så holder det ikke å få et sett med øvelser i hånden og ønske om lykke til. Et veiledet opptreningsopplegg med tett oppfølging av din behandler på Apexklinikken sikrer deg optimale forhold for å kunne komme tilbake raskest mulig på idrettsbanen.

 

 

Idrettsutøver henvist fra annen behandler for diagnostikk?

Apexklinikken mottar hvert år en rekke henvisninger fra annet helsepersonell som ønsker diagnostikk av deres idrettsutøvere. Vår rolle blir da å bidra med nøyaktig diagnostikk i første rekke og deretter forslag til behandling for den aktuelle skaden.

 

Praktisk gjennomføring av behandlingsopplegget vil da i de fleste tilfellene foregå hos din primære behandler, og vil i mange tilfeller være det beste for din rehabilitering. Dette er fordi din behandler sitter med unik kunnskap om din idrett og de krav som settes for at du skal kunne prestere på høyest mulig nivå.

 

 

Idrettsforsikring?

Diagnostikk og behandling av din skade vil i mange tilfeller være dekket av din lisens/idrettsforsikring. Ta vare på kvitteringen etter hver behandling slik at du kan søke om refusjon av hele eller deler av kostnadene. Vi anbefaler at du sjekker forsikringsvilkårene før du starter opp et behandlingsforløp hos oss.

 

 

Behandlingen dekkes av din klubb?

Apexklinikken har avtale med flere idrettslag og klubber om direkte fakturering av behandlingskostnadene knyttet til din skade. I de tilfellene det ikke foreligger en slik avtale mellom Apexklinikken og din klubb så ber vi deg legge ut for konsultasjonene selv og heller søke refusjon fra klubben i ettterkant.

 

 

Idretter:

 

 

 

 

 

 

 

Taushetsplikt | Avbestillingsregler

©2013 Apexklinikken Terapisenter