Undersøkelse av fysioterapeut

Behandling hos fysioterapeut

Trening som behandling

Egentrening i klinikken

Undersøkelse av fysioterapeut

 

Du kan komme rett til undersøkelse hos fysioterapeut uten rekvisisjon fra lege eller manuell terapeut. Vi igangsetter kun tiltak som vi ser fysioterapeutisk grunnlag for, og evaluerer effekten av tiltakene fortløpende. Kan vi ikke hjelpe deg henviser vi deg videre til relevant undersøkelse og behandling.

 

Har du helseforsikring så må du sjekke vilkårene for din forsikring før du bestiller time, slik at nødvendig godkjenning er gitt for behandlingen.

 

En fysioterapeut vurderer kun funn som er relevant for de symptomene du har. Vi er svært opptatt av at det vi foretar oss har forankring i klinisk forskning. Du kan derfor være trygg på at du blir vurdert på en profesjonell og trygg måte hos våre fysioterapeuter.

 

Ved hjelp av ultralyd så kan fysioterapeuten se inn mot dine knokler og ledd Sammenlikningsbilder av frisk side hjelper fysioterapeuten med å bedømme om de funnene som gjøres på bildene,er relevant for dine plager.

Behandling hos fysioterapeut

 

Manuell behandling innebærer direkte kontakt med fysioterapeuten hvor det benyttes manuelle teknikker i forbindelse med behandlingsbenk. Denne formen for behandling knyttes ofte opp mot et veiledet treningsprogram som er laget for å normalisere muskulære og artikulære forhold hos pasienten.

 

Hvilke behandlingstiltak som blir igangsatt er basert på klinisk erfaring og dokumentert effektive metoder.

 

Behandlingen kan omfatte teknikker som massasje, manipulasjon, trykkbølgebehandling, sjokkbølgebehandling, ultralydveiledet dry needling av seneslitasje, intramuskulær nålbehandling, triggerpunktbehandling, tøyning og korrigerende teipeteknikker med kinesio teip eller sportsteip.

 

Tiltakenes hensikt er å hjelpe og stimulere kroppen i en reperasjonsfase. Ingen terapeuter, verken fysioterapeuter, kiropraktorer, manuell terapeuter eller liknende kan reparere en skade. Men i mange tilfeller så må kroppen stimuleres og hjelpes i denne fasen. Om det er treningstiltak eller bruk av ytre stimulering som er relevant for din diagnose, avgjøres basert på hvordan du reagerer på behandlingen og hva forskningen sier om effekten på de forskjellige behandlingsmetodene.

Trening som behandling

 

Trening og øvelser er en viktig del av et behandlingsopplegg, og bør alltid være med på et eller annet nivå. I noen tilfeller er trening det eneste tiltaket med dokumentert effekt, mens i andre tilfeller så er treningen kun et ekstra virkemiddel for å oppnå best mulig effekt av behandlingen.

 

Vi designer et treningsopplegg som du kan benytte i klinikken og hjemme for å raskest mulig bli kvitt dine plager. Vi kombinerer ofte denne formen for behandling med manuell behandling på benk for å optimaliserer effekten.

 

Egentrening i klinikken

 

Når du har fått designet ditt treningsprogram vil effekten varierer med hvor ofte du får trent. Du kan benytte klinikkens fasiliteter også utenom avtale med fysioterapeut. Du må da melde deg inn som treningsmedlem, et medlemskap som ikke har bindingstid. Du kan også bruke et annet treningssenter for denne opptreningen.

 

En god opptrening er avgjørende for at du skal komme tilbake på samme nivå du var før skaden. Enten det gjelder idrett eller ditt daglige liv.

Taushetsplikt | Avbestillingsregler

©2013 Apexklinikken Terapisenter