Gorm Andresen

 

Spesialfysioterapeut

Psykomotorisk fysioterapi

 

Sjefsfysioterapeut Oslo Universitetssykehus, Gaustad

 

Gorm er til daglig ansatt på Oslo universitetssykehus. Han har tilknyttet ulike type avdelinger.

Til daglig jobber han på sikkerhetspsykiatriske poster, rehabiliteringsposter, intermediærposter og akuttpsykiatriske enheter ved hele sykehuset.

 

Arbeidsoppgavene dreier seg om å vurdere somatiske plager som kan relateres til psykisk helsetilstand samt tilrettelegge relevante treningsopplegg for denne pasientgruppen.

 

Gorm har en toårig videreutdanning innen psykisk helsearbeid fra høyskolen i Hedmark. Opplegget heter SEPREP og dreier seg om en hollistisk og tverrfaglig tilnærming til psykiske lidelser.

 

Han har også snart fullført en mastergrad  ved Universitetet i Bergen. Den er svært praktisk annlagt og dreier seg om å lese og behandle pasienter og caser der det er vanskelig å kommunisere verbalt.

 

Gorm tar i mot pasienter på Apexklinikken der psykiske helseplager kan gi kroppslige uttrykk i  form av smerter og andre somatiske plager. Han jobber i team med psykologer, psykiater, legespesialister og andre fysioterapeuter på klinikken.

 

Der ortopedisk årsak til blant annet smerte er utredet av vårt ortopediske team, får spesialfysioterapeut Gorm Andresen en sentral rolle i behandlingsopplegget.

 

 

Taushetsplikt | Avbestillingsregler

©2013 Apexklinikken Terapisenter