Harald Janson - Psykolog, fil.dr., docent

 

 

Jeg er privatpraktiserende psykolog med bred erfaring, og arbeider med psykoterapi og personlig utvikling. Temaer jeg kan arbeide med omfatter bl.a. angst, depresjon, kriser, traumatiske hendelser og minner, tap og alvorlig sykdom i familien, vonde erfaringer som "sitter i kroppen", og personlig utvikling i forhold til nye utfordringer og faser i livet.

 

 

Jeg er opptatt av å bruke timene til å arbeide med det du helst vil arbeide med. Jeg er fleksibel i min tilnærming, og det er viktig for meg at vi finner en arbeidsmåte som passer deg.

 

 

En av de metodene jeg arbeider med er EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), som er en psykoterapeutisk metode for å arbeide med traumer eller ubehagelige opplevelser i fortiden. Jeg er sertifisert EMDR-terapeut.

 

 

Det er også to etablerte metoder som jeg er ganske alene om å kunne tilby i Norge:

Symboldrama (Guided Affective Imagery) er en behagelig psykoterapiform hvor du bruker din kreativitet. Dette kan være meget effektivt i arbeidet med depresjon, angst, traumer, og vonde erfaringer som "sitter i kroppen".

 

Les mer om denne arbeidsmåten her.

 

 

Psykologisk testing med sikte på personlig utvikling (Therapeutic Assessment) er en spennende vei å på kort tid gi nye innfallsvinkler på hvor du er i livet og mulige veier videre for deg i en krise eller når du står ved et veivalg i livet. I løpet av 4-6 møter opplever mange at de får bedre selvforståelse og tar store skritt i sin personlige utvikling.

 

Les mer om dette her.

 

 

Jeg er ikke avtalespesialist, og har ikke driftstilskudd eller refusjonsordning. Jeg har kort ventetid, du trenger ikke henvisning, jeg er fri til å legge opp arbeidet etter dine ønsker, og konfidensialiteten er meget godt ivaretatt.

 

 

Jeg er svensk, har bodd i Norge i mange år, og har psykologutdanning fra Stockholms universitet. Jeg har autorisasjon som psykolog i Norge og Sverige. Jeg har doktorgrad i psykologi, arbeider i en deltidsstilling som forsker ved Atferdssenteret i Oslo, og er docent i psykologi ved Stockholms universitet. Jeg har forsket på blant annet utvikling av personlighet, sosial kompetanse og temperament, og pålitelighet ved ulike psykologiske tester og målemetoder.

 

 

 

Jeg er medlem av Norsk Psykologforening og tilknyttet Norsk pasientskadeerstatning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taushetsplikt | Avbestillingsregler

©2013 Apexklinikken Terapisenter