Mari Ourom

Idrettsbiolog | Fysisk aktivitet og Helse  | Bevgelse og idrettsvitenskap

Ernæringsrådgivning

 

 

Utdanning

08.2011-06.2013:  Mastergrad i fysisk aktivitet og helse, Norges idrettshøgskole, NIH

08.2009-05.2011:  Bachelorgrad i drettsbiologi, Norges idrettshøgskole, NIH

08.2007-06.2009:  Bachelorgrad i bevegelse- og idrettsvitenskap, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet, NTNU

08.2006-05.2007:  Årsstudium i frie realfag, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU

 

 

Kurs/sertifiseringer

08.08.2013- 29.08.2013: Fysisk aktivitet i behandling av spiseforstyrrelser, Modum Bad

 

 

Tilleggsopplysninger

Mari har to bachelorgrader i idrettsfag, både fra Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Norges Idrettshøgskole (NIH). Hun har dermed en svært bred kompetanse innen kroppens anatomi, fysiologi og biomekanikk. Hun har også erfaring fra fysiologisk testlab ved NIH med testing av VO2 max. Med en mastergrad i fysisk aktivitet og helse har Mari en bred kompetanse angående kroppenssett i et helseperspektiv med fokus på både ernæring og fysisk aktivitet. Hennes masteroppgave omhandlet forekomsten av spiseforstyrrelser i idretten.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 

Mari Ourom

Telefon: 22 19 90 70 | 938 37 680

E-post: mari@apexklinikken.no

 

 

 

 

 

 

Taushetsplikt | Avbestillingsregler

©2013 Apexklinikken Terapisenter