Dr Jelena Simic

Overlege | Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

 

 

Utdannet lege ved Medisinske universitetet i Beograd, Serbia i 1996.

 

Turnus, medisinsk- og kirurgiskavdeling, samt allmennpraksis i Beograd.

 

Godkjent spesialist innen fysikalsk medisin og rehabilitering ved Det Medisinske universitetet i Beograd, Serbia i 2000.

 

Norsk autorisasjon som lege i 2004.

 

Spesialisering innenfor faget fysikalsk medisin og rehabilitering i Norge:

  • Sunnaas sykehus HF
  • Medisinsk avdeling og Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Askim, Sykehus Østfold Fredrikstad
  • Medisinsk- og kirurgisk avdeling, Bærum sykehus
  • Allmennpraksis ved Sandvika legesenter

 

Godkjent spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering i Norge i 2007.

Fast ansatt som overlege ved Sunnaas sykehus HF fra 2007 tdd.

Overlege i bistilling ved Sentral Enhet for Rehabilitering (senere RKE) fra 2010 tdd.

Medlem av spasmekompetanse gruppe ved Sunnaas sykehus HF

God erfaring i vurdering og behandling av spastisitet og andre problemstillinger knyttet til spastisk lammelse

 

Erfaring med innsetting av nevrostimulator- og ultralydveiledet injeksjoner av Botulinum toksin A

 

 

 

 

 

 

Taushetsplikt | Avbestillingsregler

©2013 Apexklinikken Terapisenter