Jostein Skjelgård -  Psykolog og Fysioterapeut

 

Jeg  er utdannet  psykolog fra Universitet i Oslo, samt at jeg  er utdannet fysioterapeut fra Saxion Hoegschoole Enschede i Nederland.

 

For tiden jobber jeg i full stilling som psykolog ved en av ruspoliklinikkene ved Ullevål sykehus. Tidligere har jeg jobbet i poliklinikk ved Ahus, deltatt i et forskningsprosjekt i regi av Folkehelseinstituttet, der man så på ulike faktorer som bidrar til utvikling av Autismespekter, samt at jeg har jobbet ved psykosomatisk avdeling ved Rikshospitalet med utredning av nevropsykologiske tilstander.

 

Som fysioterapeut har jeg tidligere jobbet både i privat praksis og i det offentlig med rehabilitering av personer som har gjennomgått ulike ortopediske eller andre kirurgiske inngrep, samt med personer som har ulike former for smertetilstander.

 

Som terapeut er jeg opptatt av å kunne bruke min erfaring og kunnskap fra både den somatiske (kroppslige) og psykiske delen av helsesektoren i møte med mine klienter. Min særskilte interesser ligger i å arbeide med individer som er rammet av kroniske smertetilstander, samt mennesker som strever med rus og avhengighet.

 

Jeg tar imot de fleste typer problemstillinger. Mitt terapeutiske holdepunkt er mest forankret i det kognitive, men jeg bruker også andre fremgangsmåter der vi sammen ser at dette kan være fornuftig. Jeg liker å si at jeg bruker en integrativ fremgangsmåte, der en bruker ulike teoretiske metoder eller fremgangsmåter for å tilpasse seg den enkelte klient.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jostein er medlem av Norsk Psykologforening og tilknyttet Norsk Pasientskadeerstatning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taushetsplikt | Avbestillingsregler

©2013 Apexklinikken Terapisenter