Vi tilbyr analyse av kroppssammensetning!

 

Din totale vekt er ikke en klar indikator på helsestatus, fordi vekten alene ikke skiller mellom ulike typer kroppsvev.

 

En kroppsanalysemonitor analyserer kroppsmassen ved å la små elektriske signaler passere gjennom kroppen via elektroder i hand- og fotflater. Gjennomstrømmingsevnen til væskeinnholdet i kroppen brukes til å beregne mengden muskelmasse, fettmasse, kroppens vanninnhold, benmasse osv.

 

 

Analysen

En full analyse gjøres på under 30 sekunder og gir informasjon om blant annet:

 

o Kroppssammensetning

o Vekt

o Fettmasse

o Fettfri masse

o Muskelmasse

o BMI

o Metabolsk alder

 

 

BMR (grunnforbrenningen):

Viser antall kalorier kroppen din krever for å holde i gang vitale organer

 

 

Visceralt fett:

Hvor mye fett som ligger rundt indre organer. Et godt mål på din helsestatus

 

 

Totalt vanninnhold:

Viser vekt og % vanninnhold i kroppen. Deles i intracellulært- og ekstracellulært væskenivå

 

 

Segmentanalyse:

Sørger for grundig informasjon om hver arm, hvert ben og kroppsstamme. Sammenlignes med en gjennomsnittsverdi slik at du enkelt kan se hvor ditt fettnivå og muskelnivå ligger i forhold til normalen

 

 

For mest nøyaktig resultat bør testen gjennomføres tidligst tre timer etter forrige måltid og etter toalettbesøk. Testpersonen bør heller ikke ha trent i forkant. Retesting gjennomføres under samme forhold som første test, så det kan være lurt å notere seg når på døgnet testen gjøres, samt bekledning

 

 

 

 

Taushetsplikt | Avbestillingsregler

©2013 Apexklinikken Terapisenter