Privat RaskereTilbake

 

Apexklinikken satser nå på et privat alternativ til Raskere Tilbake.

Representerer du en bedrift som ønsker å investere i friskere medarbeidere og få ned sykefraværet? Er du langtidssykemeldt eller i ferd med å bli det og ønsker å ta grep selv?

Vi kan hjelpe deg!

 

Vi har god erfaring med behandling av langtidssykemeldte med en sammensatt problemstilling (for eksempel utbrenthet, «møtt veggen», diffuse smerter, myalgier og stressrelaterte plager). Vi har som underleverandør av Oppfølgingsenheten Frisk siden høsten 2013 behandlet ca. 250 langtidssykemeldte i et tiltak for NAV Akershus.

 

Behandlingsresultatene er gode, både i forhold til redusert smertebilde, forbedret livskvalitet, men viktigst av alt, tilbakeføring til arbeid. 40% av deltakerne har blitt helt friskmeldte i løpet av 18 uker.

 

Hovedteamet består av fysioterapeut, psykolog og helsecoach/mindfulnessinstruktør (stresshåndtering), men alle klinikkens behandlere kan trekkes inn etter behov.

 

Hvis du representerer en bedrift og ønsker å ta en prat om hva vi kan gjøre for dere:

Ta kontakt med koordinator for Privat Raskere Tilbake: helsecoach/mindfulnessinstruktør Kari Dahl Gullikstad mob. 91828330 kari@apexklinikken.no.

Vi har et helhetlig behandlingsperspektiv med arbeidsrettet fokus.

 

Hvis du er sykemeldt eller i ferd med å bli det:

Bestille time hos en av oss:

- Psykolog Harald Janson harald@apexklinikken.no

- Fysioterapeut Anette Sjong Mathisen anette@apexklinikken.no, mob. 95947544

- Helsecoach/mindfulnessinstruktør Kari Dahl Gullikstad kari@apexklinikken.no mob 91828330

 

Etter første møte vil vi, i samråd med deg, komme med forslag til behandlingsplan der ulike terapeuter trekkes inn etter dine behov og ønsker. Det er svært viktig at du har eierskap til din prosess!

 

 

Taushetsplikt | Avbestillingsregler

©2013 Apexklinikken Terapisenter