Psykologer på Apexklinikken

Harald Janson

 

Psykolog, fil.dr., docent

harald@apexklinikken.no

Telefon 94 26 43 73

 

Jostein Skjelgård

 

Psykolog

jostein@apexklinikken.no

Telefon 22 19 90 70

 

Vibeke Silseth

 

Psykologspesialist

vibeke@apexklinikken.no

Telefon 97 89 69 01

Psykolog - Apexklinikken

 

Jobb og privatliv byr til tider på personlige utfordringer. Apexklinikken har et bredt tilbud for å hjelpe deg å mestre disse.

 

Psykologer har kunnskap om hvordan mennesker utvikles, hvordan vi sanser, tenker og føler, hvordan kropp og sjel spiller sammen, og om menneskers personlighet, atferd og sosiale relasjoner.

 

Våre erfarne psykologer har kompetanse og egnede metoder til å arbeide med krisesituasjoner, traumer, tap, sorg og andre reaksjoner på livshendelser. Vi kan være samtalepartnere og gi innspill til veien videre i forhold til utfordringer på jobb eller i privatlivet. Vi kan arbeide med psykiske plager og lidelser inkludert depresjon, traumer og reaksjoner på vanskelige hendelser, angst, panikk, fobier, sosial angst, tvangslidelser og vonde erfaringer som "sitter i kroppen". I livsfaser når du trenger å arbeide med personlig utvikling og selvkjennskap har vi arbeidsmåter som kan gi deg presise tilbakemeldinger og forslag i forhold til din livssituasjon.

 

Vi vet at personlig engasjement og høy profesjonalitet i tjenestene vi tilbyr er avgjørende for fremgang i arbeidet. Vi er opptatt av å kunne tilby hjelp raskt, å tilby riktig behandling tilpasset dine behov, og tilpasset oppfølgning.

 

Psykoterapi

Vi tilbyr individuell behandling for et vidt spekter av psykiske plager, blant annet depresjon, traumer og reaksjoner på vanskelige hendelser, angst, panikk, fobier, sosial angst, tvangslidelser og vonde erfaringer som "sitter i kroppen". Andre ting en kan arbeide med i psykoterapi er utfordringer i privatlivet i forhold til kjærlighet, ensomhet og samliv, og å forholde seg til vanskelige utfordringer knyttet til nye livsfaser.

 

Personlig utvikling

Vi kan være samtalepartnere for personlig utvikling i forhold til private eller jobbrelaterte utfordringer. Situasjoner når de fleste kan ha glede av en samtale med en utenforstående kan være for eksempel det å velge studium eller jobb, oppleve permittering eller oppsigelse, flytte, få ny kjæreste, eller å gå gjennom samlivsbrudd eller tap. I forhold til jobb tilbyr vi å være samtalepartner når du ønsker bevisstgjøring og økt selvinnsikt i din jobbsituasjon. Vi tilbyr hjelp til profesjonell eller personlig utvikling i forhold til jobbutfordringer, for eksempel relatert til konflikter, stress eller utbrenthet.

 

Kontakt

For timebestilling send en e-post til psykolog@apexklinikken.no, ring sentralbordet på  22 19 90 70,  eller ta kontakt direkte med psykologen du ønsker time hos. Hvis vi ikke har anledning til å ta telefonen når du ringer, legg igjen beskjed så tar vi kontakt med deg.

 

Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege. Vi er uavhengig av det offentlige helsesystemet uten driftsavtale. Ingen venteliste.

 

Avtaler hos psykolog må avbestilles senest 3 dager (72 timer) i forveien uansett grunn. Ikke benyttede avtaler må betales i sin helhet.

Taushetsplikt | Avbestillingsregler

©2013 Apexklinikken Terapisenter