Samarbeidspartnere

Vi har valgt å inngå samarbeidsavtaler med følgende:

 

ManuellterapiKlinikken Brynseng

Apexklinikken Terapisenter og ManuellterapiKlinikken Brynseng har et tett samarbeid. I tillegg til gjensidig henvisning av pasienter så samarbeider klinikkene i tverrfaglige pasientvurderinger hos spesialist, hvor spesialkompetansen på hver klinikk utnyttes.

 

Hjemmeside: www.brynseng.manuellterapi.no

Besøksadresse: Østensjøveien 36

0667 Oslo

Telefon: 23 37 99 00

 

 

 

Crossfit Oslo

Apexklinikken tilbyr testing og oppfølging av ansatte, eliteutøvere og medlemmer ved Crossfit Oslo. Spesialistteamene på Apexklinikken sikrer alle med tilknytning til Crossfit Oslo nøyaktig diagnose og rett behandling. Alle som kontakter klinikken fra CFO oppfordres til å informere om dette ved første kontakt.

 

Hjemmeside: www.crossfitoslo.no

Besøksadresse: Nydalsveien 17

0484 Oslo

Telefon: 22 71 80 71

 

 

 

Oslo Styrkeløftklubb

Apexklinikken tilbyr testing og oppfølging av ansatte, eliteutøvere og medlemmer ved Oslo Styrkeløftklubb. Spesialistteamene på Apexklinikken sikrer alle med tilknytning til OSK nøyaktig diagnose og rett behandling. Alle som kontakter klinikken fra OSK oppfordres til å informere om dette ved første kontakt.

 

Hjemmeside: www.oslostyrkeloftklubb.no

Besøksadresse: Bergensgata 43

0468 Oslo

Telefon: 960 18 311

Mail: post@oslostyrkeloftklubb.no

 

 

 

Atlet Fysio

Apexklinikken har etablert et samarbeid med Atlet Fysio på Kolbotn. Samarbeidet innebærer faglig samarbeid om pasientbehandling og kunnskapsutveksling på tvers av klinikkene.

 

Hjemmeside: www.atletfysio.no

Besøksadresse: Kolbotnveien 8

1410 Kolbotn

Telefon: 472 76 617

 

 

 

Brynsenglegene

Brynsenglegene og terapeutene på Apexklinikken har ett tett samarbeid om behandlingsopplegget. Det sikrer deg som pasient et optimalt opplegg og de beste rammene for å kunne bli bra av den aktuelle lidelsen.

 

Hjemmeside: www.brynsenglegene.no

Besøksadresse: Brynsengveien 2

0667 Oslo

Telefon: 22 72 78 50

 

 

 

Etterstad Legekontor

Etterstad legekontor og terapeutene på Apexklinikken har ett tett samarbeid om behandlingsopplegget. Det sikrer deg som pasient et optimalt opplegg og de beste rammene for å kunne bli bra av den aktuelle lidelsen.

 

Hjemmeside:

Besøksadresse: Etterstadsletta 3

0660 Oslo

Telefon: 22 68 41 69

 

 

 

Vålerenga Basket

Vi følger opp VIF basket sine lag med skadeforebyggende arbeid samt behandling av utøvere.

Dette samarbeidet sikrer spillerne en god undersøkelse og behandling til rabatterte priser.

 

Hjemmeside: www.vif.no/nor/basket

Besøksadresse: Jordal stadion, Ungdomshallen

Telefon: 47 35 97 68

 

 

 

Vålerenga Trolls Amerikanske Fotballklubb

Vi følger opp Vålerenga Trolls a-lag og juniorlag både med skadeforebyggende arbeid samt behandling underveis i sesongen for deres utøvere.

Dette samarbeidet sikrer spillerne en god undersøkelse og behandling til rabatterte priser.

 

Hjemmeside: www.vif.no

Besøksadresse: Jordal Stadion Oslo

Telefon: 93613990

 

 

 

Se også våre samarbeidspartnere i forhold til forsikring under HELSEFORSIKRING

 

 

Taushetsplikt | Avbestillingsregler

©2013 Apexklinikken Terapisenter