Skulder team på Apexklinikken

 

Diagnostikk:

Ved alle muskel- og skjelett plager så står diagnostikken sentralt. Ved skulderplager er det intet unntak. Uten diagnosen så blir all behandling spekulativ og utprøvende, og kan i verste fall gjøre den aktuelle skaden verre.

 

Vårt flytdiagram i skulderteamet danner rammene for hvordan vi arbeider med å løse ditt skulderproblem. En diagnose dannes ut ifra sykehistorien(anamnesen), kliniske tester, bildediagnostikk(MR, Ultralyd, røntgen eller CT) og i noen tilfeller en diagnostisk blokade(lokalbedøvelse satt under ultralydveiledning).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan lese mer om de ulike skadene som kan ramme skulderen her.

 

 

Behandlingsplan:

Når diagnosen er satt så begynner arbeidet med å lage en behandlingsplan. Behandlingsplanen utarbeides både som en direkte konsekvens av diagnostikken, men baserer seg også på eventuell tidligere forsøkt behandling med eller uten effekt. Behandlingsplanen drøftes med pasienten og man blir i samråd enig om valg av behandling. I noen tilfeller vil behandling innebære henvisning til operasjon, men for de fleste pasientene vil behandling inneholde en eller flere av behandlingsmetodene som finnes tilgjengelig på det aktuelle området.

 

 

Teamets sammensetning:

Teamet består av helsepersonell med lang erfaring og spesialkompetanse på klinisk testing og ultralyddiagnostikk av skulderlidelser. Ved spesielt kompliserte problemstillinger kan det bli aktuelt med tverrfaglige undersøkelse der flere faggrupper går sammen om å undersøke pasienten.

 

Teamet består også av helsepersonell med spesialkompetanse på rehabilitering av skulderlidelser. Det er viktig at det går en rød tråd igjennom hele prosessen fra diagnose, via behandling og over i friskmelding. Du er sikret en helhetlig og gjennomført behandling ved å benytte oss på Apexklinikken.

 

 

Rehabilitering:

Etter at den aktuelle skulderskaden er håndtert og behandlet så vil de fleste ha nytte av et rehabiliteringsopplegg. Dette kan både være enkel veiledning i gode øvelser for å bygge opp igjen funksjon og styrke, men det kan også omfatte lenger rehabiliteringsforløp med spesialisert opptrening i mer sammensatte problemstillinger.

 

 

Friskmelding:

Målet med ethvert behandlingsopplegg er naturligvis friskmelding. Vi oppnår friskmelding når den aktuelle skaden er behandlet og pasienten har normalisert både styrke og funksjon i skulderen. Friskmelding avhenger også av om pasienten etter rehabiliteringen kan gjenoppta normal aktivitet i jobb og/eller fritid.

 

 

Skrevet av Kjetil Nord-Varhaug – Daglig Leder Apexklinikken

 

 

..

Taushetsplikt | Avbestillingsregler

©2013 Apexklinikken Terapisenter