Manuellterapeut Trond Christensen

 

 

Relevant arbeidserfaring:

 

2002-2003 Lønnås bo- og behandlingssenter:

Pleieassistent, jobbet på timebasis.

 

2002-2005 ELIXIA Årvoll:

Treningsveileder i apparatsal, massasje/ behandling. Har hatt ett kurs/undervist internt for de andre treningsveilederne på Årvoll i ryggplager og -trening/-rehabilitering.

 

2003-2005 Torggata bad og treningssenter/ Hans & Olav Fysioterapi:

Resepsjon og treningssal, og gruppetime.

 

2004-2005 Turnustjeneste i Lørenskog kommune/ Akershus universitetssykehus (A-hus):

Lørenskog kommune; hovedsakelig barn og ungdom, noe eldre.

A-hus; ortopedisk/kirurgisk sektor, og medisinsk sektor.

 

 

Etter endt turnustjeneste:

 

2005-2007 Privat praksis ved Akershus Fysioterapi:

Jobbet som selvstendig næringsdrivende ved Akershus Fysioterapi, vikarierte heltid 15.08.2005-31.12.2007 i et 80% driftstilskudd. Opptil 16 timer i uken var avsatt til hjemmebehandling.

 

2006 Veileder i praksis.

Har hatt to studenter fra Fysioterapiutdanningen ved HiO som har vært utplassert i privat praksis.

 

2007 Veileder for student i praksis.

Hatt en student på andre året fra Nederland på tre ukers praksis.

 

2008-2009 Privat praksis ved Røa Fysio og rehab senter

Jobbet 100% som privatpraktiserende uten driftstilskudd

 

2009-2010 Praksis ved Linde Fysikalske som MT-student

Privatpraktiserende med trygderefusjon. 100% stilling.

 

2010- Privatpraktiserende manuellterapeut, primærkontakt, ved Odal Fysioterapi.

100% driftstilskudd.

 

 

 

Utdanning:

 

1994-1997 Bredtvet V.G.S.:

Allmennfaglig linje.

 

1997-1998 Militær førstegangstjeneste:

Telemark Bataljon, Heistadmoen, Kongsberg.

 

1998 Ex. phil +ex. fac. ved universitet i Oslo (UiO).

 

1999 Privatrett grunnfag, juridisk fakultet, UiO.

 

2001 Offentlig rett grunnfag, juridisk fakultet, UiO.

 

2001-2004 Fysioterapiutdanning, 3-årig bachelorstudium ved Høgskolen i Oslo (HiO).

 

Fysioterapeut S-E-T

 

2009-2010 Klinisk master i manuellterapi ved UiB

 

 

 

Tillitsverv:

 

1999-2000 Fadder ved juridisk fakultet, UiO:

Tok i mot og var kontaktpunkt for nye studenter ved juridisk fakultet. Viste de nye studentene rundt og arrangerte sosiale sammenkomster den første uken av semesteret.

 

2002 Fadder ved Fysioterapiutdanningen ved HiO:

Tok i mot nye studenter ved utdanningen, viste de rundt og arrangerte sosiale sammenkomster den første uken.

 

2002-2003 Medlem i pølsestyret ved Fysioterapiutdanningen ved HiO:

Arrangerte sosiale sammenkomster for hele utdanningen, samt nyttårsball for hele utdanningen.

 

 

 

Kurs og videreutdanning:

 

2002 Kurs i Praktisk undersøkelse av skulder, ankel og kne, i regi av NIMI.

Med Anders Gran og Håvard Moksnes. Varighet 10 timer.

 

2002 S-E-T Grunnkurs

 

2005 Seminar i Torticollis en funksjonsforstyrrelse i cervicalcolumna? i regi av fysioterapiavdelingen ved Ahus.

Med Robby Sacher. Varighet 6 timer.

 

2005 Medisinsk Treningsterapi i regi av NFF.

Med Hans Petter Faugli og Øystein Røen. Varighet 40 timer.

 

2005 Undersøkelse og behandling ad modum Manuell Terapi: Underekstremitet, iliosakralledd og lumbalcolumna ved H&O Fysioterapi.

Roar Robinson. Varighet 40 timer.

 

S-E-T Fordypning Trinn 1-U.

Med Alf Magne Foss. Varighet 16 timer.

 

2005 Praktisk og teoretisk ryggseminar i regi av Altiusgruppen.

Med Stuart McGill. Varighet 14 timer.

 

2005 Kurs i muskulære smertesyndromer og triggerpunktbehandling i regi av NIMI Ullevål.

Med Svein Nilsson og Petter Bogsti. Varighet 24 timer.

 

2006 Undersøkelse og behandlig ad modum Manuell Terapi: Overekstremitet, kjeveledd, cerivcal- og thorakalcolumna ved H&O Fysioterapi.

Med Roar Robinson. Varighet 40 timer.

 

2006 Managing cervical spine disorders- Research advances and clinical application. I regi av Institutt for samfunnsmedisinske fag, seksjon for fysioterapivitenskap, Universitet i Bergen.

Deborah Lorraine Falla. Varighet 2 dager.

 

2006 S-E-T Fordypning Trinn1-O.

Med Alf Magne Foss. Varighet 16 timer.

 

2006 S-E-T Fordypning 2-U.

Med Hilde Fredriksen. Varighet 16 timer.

 

2006 S-E-T Fordypning 2-O.

Med Gitle Kirkesola. Varighet 16 timer.

 

2006 Knekurs i regi av NIMI Ullevål.

Med Håvard Moksnes og Grethe Myklebust. Varighet 13 timer.

 

2006 Tverrfaglig kurs innen ortopedi-eldre og brudd ved Ahus.

Varighet 1 dag.

 

2007 OMI. Skulder ved OMI-klinikken, Oslo

Diagnostisering og behandling av skulder. Med Tom Røsand. Varighet 2 dager.

 

2007 S-E-T Workshopp. Rygg/ bekken.

Alf Magne Foss og Gitle Kirkesola.

 

2007 Kinesio-taping kurs. 2007 S-E-T-seminar for fysioterapeut S-E-T

 

2007 S-E-T-seminar

 

2007 S-E-T Workshop nakke/skulder.

Med Gitle Kirkesola. Varighet 8 timer.

 

2007 Redcord Neurac Stimula.

Med Gitle Kirkesola. Varighet 8 timer.

 

2008 Nakke- og ryggdagene 2008. Første nasjonale tverrfaglige kongress.

Varighet 3 dager.

 

2008 Formthotics kurs.

Kurs i tilpasning av såler. I regi av Alfacare.

 

2008 McKenzie: Part A, Lumbar spine.

Varighet 4 dager.

 

2009 Kurs om smerte

Med William Goldsack. Varighet 5 timer

 

2010 SASP (Scandinavian Association for the Study of Pain)-konferanse

Varighet 3 dager

 

2011 Senelidelser.

Kurs på NIMI om behandling av senelidelser.

 

2011 Undersøkelse av barn.

Med Ute Imhof og Anke Helgar. Varighet 3 dager.

 

2011 Undersøkelse av barn.

Med Robby Sacher. Varighet 3 dager.

 

2011 Behandling av muskulære triggerpunkter med nåler.

Med Petter Bogsti. Varighet 3 dager.

 

2011 Seminar i Manuellterapi.

Med Jostein Ellingsen og Øyvind Segtnan. Varighet 3 dager.

 

2012 NOI-kurs.

Mobilisering av nervesystemet og sensitivisering av nervesystemet ved kroniske lidelser. Varighet 2 dager.

 

2012 Undersøkelse og behandling av det asymmetriske barnet/ KISS-KIDD.

Varighet 2 dager.

 

2012 Manuellterapeutenes Seminar

Ulike behandlingsformer og oppdatering innen fysikalsk behandling generelt

 

2012 Kurs i manuell behandling ad modum osteopati i London med Laurie Hartmann

Varighet 2 dager

 

 

 

Taushetsplikt | Avbestillingsregler

©2013 Apexklinikken Terapisenter