Tverrfaglig spesialistvurdering hos:

 

- Legespesialist, fysioterapeut og naprapat

Ved kroniske belastningsskader så kan pasienten ha nytte av vurdering hos både legespesialist og  fysioterapeutspesialist. På Apexklinikken Terapisenter har vi tverrfaglige vurderingsmøter hvor pasientene blir vurdert av både fysioterapeut med kompetanse på ortopedisk medisin og ultralyddiagnostikk, samt lege med spesialisering i fysikalsk medisin.

 

 

Som en del av den tverrfaglige vurderingen så vil pasienten gjennomgå en undersøkelse samt en ultralyd scanning. Målet med denne undersøkelsen er å presist kunne påse hvilken skade pasienten har og på den måten også kunne anbefale beste behandlingsalternativ. I tillegg vil pasienten gjennomgå en tverrfaglig klinisk undersøkelse for å vurdere om det finnes samsvar mellom kliniske funn og sonografiske funn. Dette er svært viktig da vi ikke kan stole på bildediagnostikk som MR, røntgen og ultralyd om det ikke samsvarer med undersøkelsen ellers.

 

 

En del pasienter kan på et tidspunkt ha nytte av injeksjonsbehandling. En nøyaktig og presis diagnose er avgjørende for utfallet av en eventuell injeksjonsbehandling. Det er også er rekke retningslinjer som må følges for å avgjøre om behandling med for eksempel kortison vil kunne gi effekt. I forbindelse med våre tverrfaglige vurderinger vil det også bli diskutert hvilken behandling som er mest aktuell for deg.

 

 

Legen og fysioterapeuten har samme forståelse for histiologien bak belastningsskader og snakker på den måten samme faglige språk. Samtidig vil ulik bakgrunn og erfaring gi nyttig verdi med hensyn til undersøkelsen og videre behandling. Vi forsøker å unngå problemstillingen med å "ikke kunne se skogen for bare trær".

 

 

Taushetsplikt | Avbestillingsregler

©2016 Apexklinikken Terapisenter