Ultralydveiledet injeksjonsbehandling

 

Injeksjonsbehandling er et av mange behandlingstilbud vi har på Apexklinikken. Kortison ble først tatt i bruk så langt tilbake som 1940. Medikamentet ble raskt populært, men allerede i 1954 kom de første rapportene om mulige negative effekter. Vi vet idag at kortison hemmer effekten til immunforsvaret der medikamenter injiseres. Vi kan bruke denne "bivirkningen" på en kontrollert måte for å behandle kroniske smerter i muskler og ledd.

 

I en akuttfase etter en skade så er det først og fremst immunforsvaret som er aktivt for å bygge opp igjen vevet. Bruk av kortison i denne perioden er svært uheldig selv om pasientene vil oppleve en raskere bedring enn ved å bare vente å se. Studier viser at en slik bruk gjør at pasientene 12 mnd etterpå med større sannsynlighet har fått tilbake smertene sine om de mottok kortison i akuttfasen.

 

Men når det er sagt så kan kortisonens effekt på imunforsvaret være til nytte i et behandlingsregime. Ikke i akuttfasen, men i kronisk fase. Hvis man har gått med en smerte over lang tid så vil det vokse inn blodkar i vevet for å forsøke å bygge opp igjen skadestedet. Med disse små blodkarene så følger det med små nerveender som gjør vevet svært sensitivt. Vi vet at disse nervene er mye av årsakan til at disse skadene gjør vondt ved kun små belastninger. En sene kommer til kronisk fase om kroppens immunforsvar mislykkes i å reparere skaden. Dette kan være grunnet overbelastning over tid eller hvis man har mottatt behandling med smertestillende eller betennelsesdempende medikanter i akuttfasen. NSAIDs er en medikamentgruppe som omfatter blant annet kjente produkter som Ibux, Voltaren og Brexidol. Ved bruk av et eller fler av disse medikamentene i akuttfasen så hemmes enzymene som stimulerer "byggecellene" lokalt i vevet. Disse cellene får da ikke utført sitt arbeid og prosessen går tregere eller i verste fall stopper helt opp.

 

Ved å undersøke smerteområdet på en skikkelig måte med blant annet ultralyd, så kan terapeuten avgjøre med større grad av sikkerhet hvilken fase skaden er i og hva som evt er nødvendig å gjøre for å få kroppen til å repearere vevet igjen. Det gir ingen hensikt å behandle en skadet sene med kortison. Det fjernen kun nervessytemets evne til å beskytte skaden i en viss periode og smertene vil på et tidspunkt komme tilbake igjen. På Apexklinikken tilbyr vi en rekke behandlingsmetoder som er designet for å skape en ny inflammasjon i vevet, og på den måten trigge immunforsvaret til å igjen bygge opp igjen vevet til tilnærmet normal status. Ultralydveiledet dry needling, trykkbølgebehandling og sjokkbølgbehandling er eksempler på slike metoder som skaper en ny konstruktiv betennelse i vevet.

 

I noen tilfeller vil blodkarene med de medfølgende smertefibrene ikke trekkes tilbake selv om skaden langt på vei er leget. Man kan i denne fasen behandle skadestedet med blant annet kortison slik at nervefibrene brytes ned og senen igjen kan brukes og trenes på normal måte. Da har man ikke kun kamuflert en skade, men man har først fått den til å bygge seg opp igjen for så å fjerne uønsket sensitivisering av vevet som vi ofte finner ved kroniske skader.

 

Det finnes ingen "quick fix" på kroniske skader, men kronisk betyr ikke "for alltid". Dvs at det finnes behandlingsmuligheter som bør vurderes før man evt i siste instans tyr til kirurgi.

 

En tverrfaglig vurdering av fysioterapeut og fysikalsk medisiner på Apexklinikken vil kunne gi deg en bedre sjans for å bli kvitt dine kroniske smerter, samt en bedre prognose med tanke på faren for tilbakefall.

 

Ultralydveiledning av injeksjonen sikrer også presis behandling. Forskning har vist at selv erfarne injeksjonsterapeuter kun treffer rett sted med 50 % av sine injeksjoner. Dette kan være en av årsakene til at kortison har fått et tl dels frynsete rykte. Det at injeksjonen også i mange tilfeller settes på feil grunnlag bidrar også til dette. På Apexklinikken er vi fullstendig oppdatert på tilgjengelig forskning samt metoder og teknikker for å sikre deg som pasient en best mulig behandling.

 

 

 

 

Taushetsplikt | Avbestillingsregler

©2016 Apexklinikken Terapisenter