Skip to content

Kroniske magesmerter kan skyldes ACNES

Mange kan oppleve langvarige smerter i mageområdet uten å finne årsak eller løsning. Dette kan i tillegg føre til bekymring om at noe alvorlig ligger bak. Et lite kjent nerveavklemmingsproblem, ACNES, kan være årsak til plagen hos mange, og både diagnose og behandling er lett tilgjengelig.

Del denne artikkelen

Forskning viser at for så mange som 10-30 % av alle pasienter med kroniske magesmerter, kan årsaken ligge i en avklemming av hudnerver.

Ultralydundersøkelse

Kroniske magesmerter som ikke skyldes påvisbare patologi eller har en øyensynlig klar årsak, kan likevel gi betydelige og langvarige plager. Dette kan skyldes ACNES – abdominal cutaneous nerve entrapment syndrome. 

At avklemming eller irritasjon mot en nerve kan gi opphav til smerter og ubehag er kjent fra tilstander i kroppen. Ved ACNES er det avklemming av hudnerver på magen. I en kanal sammen med nerven finner vi også blodkar som gjør at vi ved en ultralydundersøkelse lett kan identifisere området, selve nerven er vanskeligere å se. 

Der nerven trer ut gjennom bukveggen gjør den en retningsendring på nærmere 90°. Denne kanalen har en fibrøs ring som skal muliggjøre en fri passasje for hudnerven, men denne ringen kan også være årsak til avklemming på nerven.

Hyppigst forekomst blant kvinner

Pasienter med ACNES kan oppleve smertene både akutt og kronisk. Smertens kvalitet kan variere. Vanligvis vil pasienten rapportere lokaliserte smerter på en side, men det kan også forekomme utstrålende smerter langs nervens forløp fra ryggen. 

Smerten kan være lokalisert til en nerve eller gå over flere nivåer og på en eller begge sider av midtlinjen og kan også gi smerter mot lyske og skritt. Kvinner rammes 5 ganger så ofte som menn og relevante opplysninger fra anamnesen kan være kikkhullsoperasjon i buken, graviditet eller enkelte idretter. 

Pasienten kan ofte ligge i ro uten særlige smerter (men i enkelte tilfeller kan pasienten oppleve en forverring av å legge seg ned) og de kan ofte identifisere smertepunktet ved å peke rett på punktet.

Vurdering og behandling av gastroenterologisk kirurg

For en mer sikker diagnose anbefales injeksjon av lokalbedøvelse. Dette utføres under ultralydveiledning. Nervene er små og kan være vanskelig å oppdage på ultralyd, men ved bruk av doppler kan man identifisere de gjennomgående blodkarene i bukveggen og da vet vi at nerven følger disse. 

Ultralydveiledning sørger for at man får levert injeksjonen på riktig sted. Smertelindring etter lokalbedøvelse vil øke sannsynligheten for at vi har med ACNES å gjøre. For mange pasienter vil en lokalbedøvelse gi smertelette i lengre tid enn lokalbedøvelsens virketid. 

Referanse:

Sven Weum, Louis de Weerd. Perforator-guided drug injection in the treatment of abdominal wall pain. Pain Med. 2016 Jul;17(7):1229-32.

Del denne artikkelen

Be om vårt nyhetsbrev

Motta nyttige tips og tilbud