Skip to content

Frossen skulder

Frossen skulder er en nokså vanlig diagnose, og kan by på store utfordringer for både pasient og behandler når det kommer til lindring av symptomer og bedret funksjon.

Del denne artikkelen

Til tross for at det er en relativt vanlig diagnose er det fortsatt mye som er ukjent rundt hva denne tilstanden er, hvordan den oppstår og forløper. Ved denne tilstanden skjer det en fortykning og en kontraktur (vevsskrumping av bløtdelene rundt skulderleddet) av leddkapselen.

Økt forekomst etter 50

Frossen skulder (Les om Frozen shoulder som behandlingstilbud hos oss her) kan oppstå spontant uten kjent årsak eller sammenheng, eller det kan oppstå som en sekundær tilstand utløst av et annet traume mot skulderen (fall på skulder eller et hardt slag mot skulderen) eller posttraumatisk inaktivitet/immobilisering som for eksempel etter en operasjon.

Opplevelsen av denne tilstanden er en stiv og smertefull skulder, og det er redusert bevegelighet i skulderen i de fleste retninger både aktivt og passivt. Det ser ut til å være en økt forekomst av frozen shoulder hos personer i 50-årene.I Japan og Kina kalles tilstanden for”the fifty year old shoulder”.

Ultralydundersøkelse

Kliniske undersøkelser og tester, understøttet av undersøkelse med ultralyd kan stort sett avdekke mistanken til denne tilstanden. Diabetes ser ut til å være en risikofaktor, men det er fortsatt mye som er uvisst vedrørende hvilke faktorer som kan føre til utviklingen av frozen shoulder.

Det er anslått en forekomst på mellom 2-5 % i befolkningen og det er en tilstand som ofte drar ut i tide før man igjen innehar normal bevegelighet i skulderen, gjennomsnittet ser ut til å ligge på 30 måneder. Forløpet deles ofte inn i smertefase, stiv fase og opptiningsfase.

Kortisoninjeksjon

Hvilken fase pasienten befinner seg i vil være med å styre hvilken behandling som gis. Først og fremst er det viktig at pasienten får god og utfyllende informasjon om hva slags tilstand det dreier seg om, og hvilke behandlingsalternativer vi har.

Mange pasienter blir møtt med nedslående nyheter om tilstanden, at det er en langvarig tilstand med få behandlingsalternativer, men i mange tilfeller finnes det en hensiktsmessig tilnærming som kan redusere symptomene gjennom forløpet.

Erfaringsmessig har vi sett at kortisoninjeksjoner satt tidlig i forløpet kan være med å smertedempe, samt redusere utviklingen av den frosne/stive fasen i leddet.

Det er deretter viktig å komme i gang med tilpasset trening veiledet av kyndig behandler for å opprettholde eller forbedre bevegelsesutslaget. Din terapeut vil legge til rette for et opplegg som egner seg for ditt forløp.

Muskulær behandling av strukturene rundt skulder/skulderblad kan også være et fint supplement for bedret bevegelighet og smertelette.

Viktig å oppsøke hjelp raskt

Frozen shoulder er, som nevnt tidligere, en langvarig tilstand med store individuelle forskjeller. Tilstanden leges ofte av seg selv, men det kan ta flere år før normal funksjon gjenopprettes.

Når det er sagt har vi på Apexklinikken sett mange tilfeller av rask bedring der vi kommer til med kortisoninjeksjoner tidlig i forløpet. På bakgrunn av det er derfor viktig å oppsøke behandling raskt dersom man mistenker eller har fått stilt diagnosen frozen shoulder.

Del denne artikkelen

Be om vårt nyhetsbrev

Motta nyttige tips og tilbud