Skip to content

Verdensdagen for psykisk helse

Gi tid og oppmerksomhet til deg selv og hverandre, oppfordrer Verdensdagen for psykisk helse. Dårlig oppmerksomhet påvirker psykisk helse. Det er viktig med gode, nære private relasjoner, men noen ganger er det godt å snakke med en profesjonell samtalepartner. Hos psykologene på Apexklinikken er dørene åpne for å snakke om helt vanlige livsutfordringer.

Del denne artikkelen

Av Psykolog Madli Birkelund og Sissel Øverbø

Verdensdagen for psykisk helse |diagnose og behandling
Nøytral samtalepartner

-Det er helt menneskelig å møte utfordringer i livet, sier psykologene Sissel Øverbø og Madli Birkeland. Av og til kan det være fint å snakke med en nøytral samtalepartner. – Noen ganger kan det være godt å snakke med en psykolog, enten man befinner seg i en krevende livssituasjon, opplever psykiske problemer som angst eller depresjon eller ønsker å bli mer kjent med seg selv.

Vanlige livsutfordringer

– Mange kan føle at det er en stor terskel å komme til psykolog, sier Sissel. – Vanlige temaer i timene hos oss er normale livsutfordringer som stress, livsbelastninger, angst, ensomhet, selvbilde, relasjonelle vansker og depresjon, forteller hun. – Og Madli legger til at hun i tillegg jobber med tics og bruker hypnoterapi i behandlingen.

Trygge rammer

Hos en psykolog utforsker man vanskelige følelser innenfor en trygg ramme, forteller Madli. – Timen her er deres tid, vi er en kunnskapsrik og profesjonell samtalepartner. Alt som blir sagt her er taushetsbelagt, sier hun. Sissel legger til: – Vi har mulighet til å utforske opplevelser og erfaringer som kan være sårt eller vanskelig å dele med venner og kjente.

Det kan også være sensitive opplysninger som kan være godt å dele med en nøytral.

Er du tilstede?

Verdensdagen for psykisk helse er opptatt av tilstedeværelse. Tilstedeværelse er bra og viktig for relasjonene våre, og er selve premisset for gode samtaler og det å kunne være der for andre. Å velge å være mer tilstede er bra for vår psykiske helse, og kan støtte andres. Kvaliteten på kontakten med andre blir bedre når vi er tilstede. 

Det kan være sårende for andre å bli «valgt bort» til fordel for en mobil, en skjerm eller en annen oppgave. Det kan trigge en følelse av å ikke bli sett, og å bli avvist, som er noe av det verste vi mennesker opplever.

Å være tilstede handler om bevissthet og trening. På Apexklinikken kan du lære deg mindfulness for å få mer ro slik at det er mulig å være tilstede.

Les mer om verdensdagen for psykisk helse

Del denne artikkelen

Be om vårt nyhetsbrev

Motta nyttige tips og tilbud