Skip to content

Hypnoterapi, en effektiv behandlingsmetode

Psykologspesialist Madli Birkelund og klinisk psykolog Edgar Karlsen bruker hypnoterapi integrert med psykodynamisk-, kognitiv eller metakognitiv terapi. Hypnoterapi er en effektiv behandlingsmetode for mange tilstander for raskere å komme i kontakt med egne ressurser.

Del denne artikkelen

Av Kari Dahl Gulikstad

Godt dokumentert som effektfull metode

Effekten av hypnoterapi i behandling av flere tilstander er godt dokumentert. Fagmiljøet ved Rikshospitalet konkluderer i en artikkel om klinisk hypnose som ble publisert i Tidskriftet Den Norske legeforening i 2021 at effekten av hypnoterapi i behandling av flere tilstander er nå så godt dokumentert at det bør inngå som en del av behandlingstilbudet til både voksne og barn og at implementering i klinisk praksis går forbausende langsomt. Men her på Apexklinikken har vi altså nå 2 psykologer som har videreutdannet seg i klinisk evidensbasert hypnoterapi, og en 3. psykolog med hypnoterapiutdannelse er på vei inn. 

Madli Birkelund
Hva er hypnoterapi?

– Hypnoterapi er en terapeutisk metode som kan brukes innen de fleste retninger i psykologisk behandling, forklarer psykologspesialist Madli Birkelund. – Vi hjelper pasientene å komme i en dyp avslappende tilstand som gjør at de kommer i kontakt med følelser og opplevelser på en annen måte enn ved rene samtaler. Både fantasi og virkelighet blir mer tilgjengelig og mulighetene oppleves sterkere. I terapi er det viktig å få fram ressursene, og hypnoterapi er effektivt her. Et eksempel er å be pasientene om å hente frem et øyeblikk hvor de følte seg trygge og stolte, og i dyp avspenning kan man få med alle aspekter ved opplevelsen (omgivelser, lyd, følelser med mer). Dette er vanskelig, kanskje ikke mulig, men i alle fall mer tidkrevende i en normal våken tilstand.

Edgar Karlsen
Bearbeide og korrigere mentale feilforestillinger

Psykolog Edgar Karlsen med spesialkompetanse på yrkesrelaterte utfordringer, legger til at en viktig del av den klassiske hypnoterapibehandlingen er at pasienten kan oppleve å endre sine personlige, negative forestillinger som igjen kan påvirke symptomene i gunstig retning. – Feilforestillinger, med bekymringer og ulike negative tanker og følelser, kan i ytterste konsekvens gjøre oss syke. Personer kan reagere like kraftig på mentale forestillinger som på en virkelig hendelse. Intet medikament kan helbrede feilforestillinger. Det bevisste sinnet, med sin logikk og fornuft, svikter når vi skal påvirke en uvane som bidrar til for eksempel kroniske plager. Derfor kan hypnoterapi være en svært virkningsfull behandlingsmetode til å bearbeide og korrigere mentale feilforestillinger, forteller Edgar.

Hvordan utføres hypnoterapien?

– Pasienten sitter på en stol/i en dyp lenestol, og psykologen instruerer pasienten å komme ned i en dypt avslappende tilstand, dette kan gjøres både med kort og langvarig prosedyre. Mens pasienten er i dette bevissthetsnivået, guider psykologen hva pasienten skal ha fokus på. Det kan være å komme i kontakt med noe, men det kan også være å skape distanse, forklarer Madli. – Målet er at pasienten selv skal få mer kontroll (og altså ikke miste kontrollen). Pasienten er så bevisst det som skjer at vedkommende kan velge å gå ut av den. Det hele er et samarbeid med formål om å bedre en tilstand, redusere symptomtrykk. Pasienten får veiledning hele tiden, men må gjøre jobben selv, sier Edgar. 

Dyp, avslappende tilstand

– Tenk deg at du kjører fra A til B og når du kommer frem oppdager du at du ikke har lagt merke til noe du har hatt rundt deg, du har kun hatt fokus på å kjøre. Det er et smalere fokus, og det kan sammenlignes med det som skjer i hypnoterapi, forteller Madli. – Det er en dyp, avslappende tilstand. Den er en mellomting mellom bevissthet og søvn, samme tilstand som man også kan oppnå i meditasjon.

Avhengighet, migrene, smerter, søvn og IBS

Hypnoterapi kan brukes på de fleste tilstander, men tilstander som overdrevne bekymringer, utbrenthet, angst, avhengighet, hodepine, migrene, smerter, søvnproblemer, fobier og IBS- irritabel tarm er typiske problemer hvor hypnoterapi kan være en del av behandlingen og egner seg godt. – Våre erfaringer er at hypnoterapi er en veldig effektfull metode. Pasienten kommer raskere i kontakt med følelser og opplevelser enn vi ville klart kun med psykodynamisk-, kognitiv (CBT) eller metakognitiv terapi. Veldig ofte opplever pasienten hypnoterapi som både godt/behagelig og virkningsfullt. Det burde vært brukt mye mer, sier Madli og Edgar.

Norsk forening for klinisk evidensbasert hypnose

Psykologspesialist Madli Birkelund er leder av NFKEH, Norsk forening for klinisk evidensbasert hypnose som har rundet 40 år, og psykolog Edgar Karlsen er styremedlem i samme forening. Kursene til NFKEH er godkjent av Norsk Sykepleierforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening og Norsk psykologforening. 

Del denne artikkelen

Be om vårt nyhetsbrev

Motta nyttige tips og tilbud