Skip to content

IBS - Irritabel tarmsyndrom

Irritabel tarmsyndrom (IBS) er Norges vanligste fordøyelsesplage, tilstanden kjennetegnes av magesmerter og andre symptomer som oppblåsthet, forstoppelse eller diaré.

Del denne artikkelen
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Av ernæringsrådgiver Margareta Sørensen

IBS | Diagnose og behandling
Vanlig fordøyelsesplage

IBS (irritable bowel syndrome) er hyppig forekommende på verdensbasis og det er anslått at mellom 7 og 15% av verdens befolkning har tilstanden, men det antas at det også finnes mange udiagnostiserte tilfeller. Årsakene til utviklingen av tilstanden er ukjent, men man mistenker at IBS kan være relatert til blant annet endringer i tarmfloraen, lavere tarmmotilitet, hypersensitivitet, forstyrrelser i nervebanene mellom tarm og hjerne, inflammasjon og overdreven immunrespons.

Livsstil, stress og kosthold

På grunn av at plagene kan henge sammen med mange ulike faktorer kan det ofte være vanskelig å forutse når symptomene kommer. Det kan være psykologiske faktorer som livsstil, stress, angst og kosthold som virker inn på fordøyelsesfunksjonen og gir symptomer ved IBS. For mange kan plagene være så omfattende at det går ut over sosialt samvær, hverdagslivet og generell trivsel. 

Symptomer

Dersom du ofte opplever å ha IBS-lignende symptomer er det viktig at du først tar kontakt med lege for at andre lidelser kan utelukkes. IBS diagnosen er vanskelig å stille, fordi tilstanden utarter seg forskjellig fra person til person. Noen opplever mye smerter, oppblåsthet og forstoppelse, mens andre kan ha mer problemer med diaré. I tillegg assosieres sykdommen med en rekke tilliggende symptomer som uforklarte muskel og leddsmerter, fatigue (utmattelse) og nedstemthet. Det er også slik at symptomene varierer fra uke til uke og at de tidvis kan avta eller øke uten at man helt vet hvorfor. Det er først når legen har stilt diagnosen IBS at du bør begynne endringene i livsstil og kosthold for å dempe symptomene.

 

Stresshåntering

Det finnes flere metoder du kan og bør benytte deg av for å få bedre kontroll over symptomene dine. Ofte er det nødvendig at du selv vurderer om du kan gjøre tiltak for å bedre rutinene i hverdagen, eller om du skal oppsøke hjelp for å håndtere stress. Videre kan du forsøke å endre rutiner rundt mat og kosthold for å redusere symptomene dine. I noen tilfeller kan fordøyelsen bli bedre av at du for eksempel reduserer inntak av kaffe, fettrik- eller sterk mat og øker inntak av vann. Det er likevel mange som må gjøre større endringer i kostholdet sitt for å se resultater, i disse tilfellene er det lav-FODMAP-dietten som har vist best resultater. 

Lav-Fodmap

Lav-FODMAP-dietten er en eliminasjonsdiett som går ut på å redusere inntaket av fermenterbare oligo-, di-, monosakkarider og polyoler (FODMAP), med andre ord ønsker man å redusere inntaket av sukkerarter som bidrar til gassdannelse i tarmen. Dersom du opplever bedring i symptomene med lav-FODMAP-dietten skal du reintrodusere sukkerartene én etter én for å sjekke toleransen av hver enkelt, slik at du kan oppnå et optimalt kosthold med IBS. Det å følge lav-FODMAP-dietten er en lang og krevende prosess som du kan ha behov for hjelp og støtte til å komme deg gjennom, da kan det være nyttig å oppsøke dyktige fagfolk. 

Ernæringsrådgiver

Dersom du har fått påvist IBS kan du få oppfølging og veiledning om kosthold hos vår ernæringsrådgiver. Vår ernæringsrådgiver har master i ernæringsfysiologi, og Lav Fodmap kursbevis fra Monash University, og har derfor god kunnskap om lav-FODMAP-dietten. I klinikken får du hjelp med individuell kartlegging av matvarene som du reagerer på slik at du kan tilpasse ditt kosthold for å oppnå symptomlindring på sikt. På Apexklinikken har vi også en helsecoach som tilbyr stresshåndtering. 

Del denne artikkelen
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Be om vårt nyhetsbrev

Motta nyttige tips og tilbud