Skip to content

Migrene

Migrene er en kronisk, nevrologisk anfall sykdom som rammer 15% av alle kvinner og 7% av alle menn, i Norge. Barn kan også rammes. Kraftige hodepine anfall er det mest fremtredende symptomet. Nevrolog kan sette diagnose og behandle. Migrenemedisin og nerveblokade kan være alternativer for kroniske migrenepasienter.

Del denne artikkelen

Av Kari Dahl Gullikstad, 12.02.23

Migrene - Apexklinikken
200 hodepinediagnoser

Dr. Helene Engstrand er nevrolog på Apexklinikken og tar imot mange migrenepasienter. – Det finnes over 200 hodepinediagnoser. Da er det ikke alltid like lett å vite om man har migrene, spenningshodepine eller en av de andre hodepinediagnosene. Jeg kan hjelpe til med å diagnostisere riktig hodepine, slik at vi får korrekt diagnose og korrekt behandling. Du trenger ikke å ha forsøkt noen ting før du kommer til meg. Vi kan ta alt fra starten. Du trenger ikke henvisning og du får raskt time, forteller hun.

Nevrolog Helene Engstrand Lier - Apexklinikken

Nevrolog Helene Engstrand 

Symptomer

Engstrand forteller at det mest fremtredende symptomene på migrene er moderate til kraftige hodepineanfall. – Uten behandling kan migreneanfall vare fra 4 timer opptil 3 døgn. Hodepinen kjennes ofte på en side av hodet, men ikke alltid. Smerten kan være dunkende/pulserende. Det er typisk at smerten forverres ved bevegelse som for eksempel trappegang.  

I tillegg kan følgende symptomer forekomme:

 • Overfølsomhet for lys og lyd, og noen ganger også for lukter.
 • Kvalme og uvelhet forekommer hos mange.
 • Nakkestivhet og tretthet forekommer ofte i forbindelse med anfall.
 • Svimmelhet kan forekomme.
 • Mange kvinner har migreneanfall i forbindelse med menstrasjon. 
 • Synsforstyrrelser, føleforstyrrelser og talevansker kan forekomme som en del av migreneanfallet, men kun hos ca. 20 %. Dette kalles aura.
 • I perioden etter hodepinen kan man føle seg utslitt, ha verk i kroppen og ømhet i hodebunnen. 
Noen kan få mange og plagsomme anfall som påvirker arbeidssituasjonen og det sosiale liv i stor grad.
 
Hvem får migrene?

– Sykdommen rammer begge kjønn. Barn har også migrene. Migreneplager debuterer som regel i puberteten og begynner sjelden etter 35-årsalderen. Minst 15% av alle kvinner og 7% av alle menn er plaget av migrene i Norge. Omtrent 20% av voksne husker de har hatt migrene i løpet av livet. Arv er trolig av betydning når det gjelder hvem som utvikler migrene, men det er flere faktorer som kan bidra til å utløse anfall, forteller nevrologen. Mange kvinner har migreneanfall i forbindelse med menstruasjon. Migrene starter vanligvis i ungdommen, endrer ofte karakter under graviditet, blir verre i overgangsalderen (hos kvinner) for så ofte å reduseres med alderen.

Hva er årsaken til migrene?

-Årsaken til denne lidelsen er ikke fullstendig klarlagt, forteller Engstrand. – Man mener at migrene starter i hjernen, hvor nivåene av signalstoffer endres. Flere faktorer som kan bidra til å utløse anfall. Dette kalles triggere. Vanligste triggere er kontraster mellom stress og avslapping, uregelmessig søvn, og menstruasjon. Sult kan utløse anfall, sjeldnere kan ulike typer mat og drikke, f.eks. ost og alkohol, trigge anfall. Spesifikke sanseinntrykk (for eksempel parfymeduft), værvekslinger og avslapping etter kraftig fysisk aktivitet kan også utløse migrene.

Er min hodepine migrene?

For å hjelpe deg å avgjøre om din hodepine kan være migrene, kan denne testen være nyttig:

 • Blir du lysømfintlig under hodepineanfall?
 • Blir du kvalm eller uvel når du har hodepine?
 • Har hodepineanfall ført til at du ikke har kunnet fungere/har måttet være borte fra jobb eller skole en dag eller mer de siste 3 månedene?

   

Dersom du svarer ja på 2 eller 3 av disse spørsmålene, er det svært sannsynlig at du har migrene. For å få bekreftet diagnosen og få riktig behandling, bør du oppsøke lege/nevrolog. – Før du kommer til meg vil jeg gjerne at du fører hodepinekalender og at du tar den med til timen. Det finnes flere apper som gjør det lett å fylle ut hodepinedagbok, for eksempel Hodepinedagboken, sier Engstrand.

Hvordan diagnostiseres tilstanden?

– Det finnes ingen tester, blodprøver eller røntgenundersøkelser som kan stille diagnosen. De klassiske symptomene er tilstrekkelig for å stille diagnosen i henhold til internasjonale hodepinekriterier, sier nevrologen. – Når du kommer vil vi gå grundig gjennom din hodepinehistorie; hva slags smerte det er, hvor ofte, hvor intens, og hva slags mønster. Svarene du kommer med gir grunnlag for migrenediagnosen, eller eventuelt andre hodepiner. Vi skiller mellom episodisk og kronisk migrene. Dersom du i minst 3 måneder på rad har hodepine mer enn 15 dager per måned hvorav minst 8 dager er eller behandles som migrene, kalles tilstanden ikke lenger episodisk- men kronisk migrene. Dette kan ha betydning for behandlingen.

 
Hvordan behandles migrene hos nevrolog?

Hos personer med hyppige eller plagsomme anfall som går ut over funksjonsevne og livskvalitet kan det være aktuelt å forsøke kontinuerlig behandling med forebyggende medikamenter. Dersom du har migreneanfall ofte, dvs. mer enn 2-3 dager per måned bør du snakke med lege om forebyggende migrenebehandling. -Vi vil alltid lage en behandlingsplan sammen, sier Engstrand. – Det innebærer medikamentelle tiltak, og ikke-medikamentelle tiltak (råd om livstil og andre nødvendige tiltak for å bedre hodepinen). En viktig del av behandlingen er å unngå de triggerne som utløser migrene hos nettopp deg.

 
Migrenemedisiner

Nevrologen forteller at det finnes flere ulike medisiner som kan brukes ved migrene. Vi skiller mellom anfallsmedisiner som man tar når du får hodepine, og forebyggende medisiner som du tar regelmessig for å forhindre hodepine. – Felles for anfallsmedisinene er at de bør tas med en gang du tror hodepinen er migrene. I noen tilfeller er det også nødvendig med kvalmedempende medikamenter. Dersom ikke reseptfrie smertestillende legemidler gir tilstrekkelig eller rask smertefrihet, bør du benytte spesifikk migrenebehandling som er reseptbelagt, såkalte triptaner. Det er antatt at bruke av anfallsbehandling mer enn 8-10 dager per måned kan bidra til å forverre tilstanden idet man på sikt kan utvikle medikamentoverforbrukshodepine.

Som forebyggende behandling brukes flere typer medisiner som vi vet hjelper mot migrene; blodtrykksmedisiner, epilepsimedisiner og hjertemedisiner. For pasienter med kronisk migrene kan man også forsøke botoxbehandling eller CGRP-hemmere. Sistnevnte er spesifikt utviklet mot migrene. 

Nerveblokader

Nevrolog har også muligheter for å sette nerveblokader på flere overfladiske nerver på hodebunnen. Dette er lokalbedøvelse som settes for å bedøve en eller flere nerver. Dette kan brukes for kroniske hodepinepasienter for å dempe smerten raskt. Dette varer fra noen timer til flere dager. Noen ganger settes også steroider sammen med lokalbedøvelsen. Da kan effekten vare opptil 3 måneder.

Hovedkilde: Legehåndboka

Del denne artikkelen

Be om vårt nyhetsbrev

Motta nyttige tips og tilbud