Skip to content

Osteopatisk tilnærming til IBS

Irritabel tarm (IBS) er et utbredt problem. 9-12% av verdens befolkning er påvirket av IBS, og i Norge er det flere som har symptomer på IBS enn de som faktisk oppsøker lege for problemet. Forskning viser at det helhetlige perspektiv ved behandling som osteopatien har, er avgjørende for symptomlette. Det kan være optimalt å kombinere osteopatisk behandling med ernæring, og at kompleksiteten av IBS må tas i betraktning.

Del denne artikkelen
Hva er osteopati?

Osteopati er en helseprofesjon som baseres på vitenskapelige og kliniske fag. I lys av den biopsykososiale modellen undersøker og behandler osteopaten med utgangspunkt i at god helse ikke bare er fravær av sykdom, men også smerter og funksjonsplager i muskel-og skjelettsystemet. Osteopati søker gjennom behandling av dette å fremme pasientens evne til å hjelpe seg selv (3).

Osteopatisk behandling

En osteopat går gjennom en grundig anamnese, hvor pasientens sykehistorie blir kartlagt. Etter anamnesen blir det gjort en undersøkelse av hele kroppen, påfulgt av en helhetlig behandling. De 5 osteopatiske modellene en osteopat tar for seg i undersøkelsen er den nevrologiske, biomekaniske, sirkulatoriske/respiratoriske, metabolske og biopsykososiale modellen (3). Dette er viktig for å få et fullstendig bilde av pasientens plager, kropp og hverdag (2,4). En osteopat bruker hendene som verktøy i behandlingen av pasienter, dette ved bruk av forskjellige teknikker (5, s. 2, 4).

Teknikker

De osteopatiske teknikkene deles inn i direkte og indirekte teknikker. Ved direkte teknikker beveger man seg inn i en barriere, og motsatt ved indirekte teknikker (5, s. 109). Undergruppene av disse deles inn i rytmiske teknikker, lavhastighetsteknikker og thrusteteknikker. I de rytmiske teknikkene er rytme den mest fundamentale delen av prosedyren. Her går osteopaten inn i barrieren og bruker rytme, amplitude og kraft som justeringsfaktorer. Lavhastighetsteknikker inneholder eksempelvis muskelenergi- og bløtdelsteknikker. En felles faktor ved disse er vedlikehold av en posisjon, belastning, eller bevegelse i vente på en respons fra vevet. Thrusteteknikker (knekking på folkemunne) tar i bruk en enkel applikasjon av kraft, styrt av hurtighet og lav amplitude. Formålet med denne teknikken er å rette kraften mot et spesifikt punkt, område eller struktur (6, s. 13). Ved IBS problematikk jobbes det mye med bindevev og bløtdelsteknikker i det abdominale området, samt nervesystemet og spenninger i muskulatur.

Historie og utdannelse

På slutten av 1800-tallet grunnla den amerikanske legen Andrew Taylor Still (1828-1917) osteopatien. Den amerikanske medisinen hadde frem til da vært preget av lite struktur. Utdannelsen var dårlig organisert, det var lite kontroll over hva pasientene ble utsatt for og hvilke metoder som ble brukt. Det var da Still bestemte seg for å gå egne veier og utvikle en ny behandlingsform. Han tok utgangspunkt i forholdene mellom sirkulasjon og drenasje, kroppens anatomi og biomekanikk. Det han kom frem til var at avvik fra kroppens normale funksjon ville gi redusert helsetilstand (7). I Norge blir Osteopater autorisert i 2021. Det er flere land som har blitt autorisert, blant annet Frankrike, Island, Finland, Lichtenstein, Malta, Portugal, Sveits, Tyrkia og England (8). Utdannelsen består av en 3-årig bachelorgrad i osteopati, som må være bestått for å få opptak til et 1-årig videreutdanningsprogram. Studiet er NOKUT-godkjent, som gir rett til stipend og lån fra Lånekassen. Etter fullførte 4 år er man kvalifisert til et medlemskap i Norsk Osteopatforbund, og har derav retten til å benytte tittelen Osteopat D.O (9).

IBS - en kompleks tarmlidelse

Irritabel tarmsyndrom er en tilstand det er vanskelig å diagnostisere og spesifisere etiologien til. Faktorer som spiller inn er arvelighet, kosthold, tykktarmsbakterier, lavgradig inflammasjon og unormale hormonproduserende celler i mage og tarm (2). IBS er en funksjonell tarmlidelse som gir symptomer hos pasienter selv om prøver og tester ikke viser tegn til sykdom (10). Stress kan påvirke syndromet, men “det finnes ingen støtte for at psykologiske faktorer som depresjon eller hypokondri påvirker forekomsten eller forløpet av irritabel tarm” (2). I lengre tid har det vært diskusjon om tilstanden kan komme av psykiske lidelser (11).

 

Økende problem

I Norge har det vært et økt antall konsultasjoner hos fastlege for mage- og tarmplager de siste 5 årene (12). Dette fører til høye kostnader for samfunnet og pasientene (13). Pasienter med irritabel tarm­-syndrom kan oppleve nedsatt livskvalitet og produktivitet på jobb (11). Canavan et al. (14) viser til at pasienter er villig til å gi 10-15 år av livet sitt om de fikk tilbud om en umiddelbar kur for IBS. Symptomene er ulike fra pasient til pasient, og graden av plagene varierer (2). Dette er en faktor som gjør diagnostiseringen vanskelig. Vanlige symptomer er ofte oppblåsthet, diaré, magesmerter og/eller forstoppelse (11). Prevalensen er høyere hos kvinner og det er også sett en hyppighet hos yngre (1).

Diagnose

I 1979 ble de første kriteriene utviklet av Manning (1). For å stille diagnosen IBS må pasienten passe inn i gitte kriterier. I dag benyttes Rome IV-kriteriene, som for første gang ble etablert i 1990. Gjennom disse kriteriene klassifiseres IBS til fire ulike subtyper. IBS med diaré (IBS-D), IBS med forstoppelse (IBS-C), uklassifisert (IBS-U) og IBS med både symptomer på diaré og forstoppelse (IBS-M). I 2016 kom Rome IV-kriteriene som en erstatter til Rome III (15). Det finnes ingen spesifikke tester for å stille diagnosen. Ulike studier spekulerer om det kan være noen sammenheng mellom IBS og psykologiske faktorer (11). For å stille diagnosen må andre sykdommer utelukkes (10). Dette skjer gjennom en grundig anamnese, avføringsprøver og blodprøver. I noen tilfeller er det nødvendig med gastroskopi eller koloskopi (10). 

Behandling for IBS

Mange pasienter takler symptomene på egenhånd. Både osteopatisk og konservativ behandling viser symptomlette på kort sikt. Ved å komplimentere osteopatisk behandling med f eks lavFODMAP-diett, kan det være mulig å bedre symptomene på lang sikt. I dialog med fastlegen kan pasientene finne frem til den behandlingen som passer best for enkeltindividet. Stressmestring, livsstilsendring og riktig kosthold er ofte behandlingstiltakene som blir satt i verks (10). Det er anbefalt å føre dagbok for å overvåke når symptomene forverres og se årsakssammenheng ved stress og/eller inntak av enkelte matvarer. Fysisk aktivitet ses på som positivt. Dette kan være med på å øke transporten av tarmgass og redusere oppblåsthet (10). Det kan også senke stressnivået (16). Samtaleterapi, yoga og avspenningsøvelser blir gitt som råd for stressmestring (10). Legemidler som blir brukt i behandling av IBS er kun for å lindre symptomer som oppblåsthet, diaré eller magesmerter. Det er ingen dokumentert effekt av spesifikke medikamenter (10). 

På Apexklinikken har vi Helsecoach og Psykolog som jobber med stresshåndtering og samtaleterapi.

Enkle råd for IBS-plager

● Regelmessige måltider, tygg maten godt, sitt ned og ta det med ro rundt måltidene.

● Unngå å hoppe over måltider eller la det gå mer enn 3-4 timer mellom måltidene.

● Drikk minst 8 glass vann (1-1,5L) eller andre drikker uten koffein, for eksempel urtete.

● Begrense te og kaffe med koffein til 2-3 kopper hver dag.

● Begrens inntak av alkohol og kullsyreholdige drikker.

● Individuell tilpassing av kostfiber. For noen kan det hjelpe å begrense inntaket av fiberrik mat som grovt eller fiberrikt mel og brød, frokostblandinger med kli og hele korn.

● Ved avføringsforstyrrelser (forstoppelse og/eller diarè) kan det hjelpe å spise mer vannløselig fiber gjennom for eksempel havre (havre-basert frokostblanding eller grøt) og linfrø (1-2 ss) daglig. Begrens inntak av frukt til 3 porsjoner per dag hvor en porsjon er ca. 80 gram som tilsvarer for eksempel en kiwi.

● Unngå sukkerfri tyggegummi og pastiller som inneholder mye sukkeralkoholer som for eksempel sorbitol

 

Kosthold

Kostholdsdagbok kan kartlegge hvilke matvarer pasientene reagerer på. Hvis symptomene ikke reduseres etter livsstilsendring og generelle kostholdsråd, kan lavFODMAP-dietten være et alternativ. Ved Monash Universitet i Australia ble det i 2005 utviklet en diett som skulle redusere inntaket av FODMAP-matvarer i kostholdet og redusere symptomer på IBS. Resultatet ble lavFODMAP-dietten (LFD) hvor Sue Shephard og Peter Gibson stod bak forskningsgruppen (17). FODMAP står for fermenterbare oligo- di- mono- og polysakkarider (11). Disse karbohydratene er osmotiske og er derfor vanskelig å absorbere og fordøye. Dette gjør at tarmen utvider seg og kan gi diaré eller forstoppelse (11). FODMAP finnes i ulik grad i forskjellige matvarer og kan være fruktose, laktose, fruktaner, galaktaner og polyoler (10). Dietten har to faser, elimineringsfasen og reintroduksjonsfasen. I elimineringsfasen utelukkes FODMAP karbohydratene i 2-6 uker. Uten lindring av symptomene er det ikke nødvendig å gå videre til fase 2. Ved bedring etter elimineringsfasen vil en og en matvare bli introdusert slik at pasienten avdekke hvilke matvarer som forverrer tilstanden. Et optimalt resultat er lite symptomer og et variert kosthold (18). Denne dietten er kun anbefalt for personer som opplever symptomer på IBS (10).

På Apexklinikken har vi ernæringsfysiolog som gir deg tllpasset kostholdsråd i forbindelse med IBS

Osteopati og IBS

Et helhetlig perspektiv ved behandling av IBS er avgjørende for symptomlette. Studien til Van Attali et al (29) hadde oppfølging etter 1 år etter endt studie, der det vises det til en signifikant reduksjon av symptomene ved osteopatisk behandling. I flere studier gjort med osteopatisk tilnærming på IBS ble alvorlighetsgraden og livskvalitet også redusert (29) (35) (28). Hundscheid et al. (28) sin studie foreslår at det finnes flere grunner til at pasienten opplever bedring. De mener at osteopatens forståelsesfulle fremtoning og den direkte fysiske kontakten med pasienten vil kunne påvirke behandlingen. I tillegg bruker osteopaten mer tid på pasienten enn ved vanlig pasientkontakt (29). Collebrusco et al. (35) har gjennomført en studie som komplementerer osteopatisk behandling med ernæring. Konklusjonen tilsier at helsepersonell som behandler pasienter med IBS burde ha en mer holistisk tilnærming. Studien mener at det kan være optimalt å kombinere osteopatisk behandling med ernæring, men at kompleksiteten av IBS må tas i betraktning (35).

 

Kilder

1. Saha L. Irritable bowel syndrome: Pathogenesis, diagnosis, treatment, and evidence-based medicine. World J Gastroenterol WJG. 2014 Jun 14;20(22):6759–73.

2. Saha L. Irritable bowel syndrome: Pathogenesis, diagnosis, treatment, and evidence-based medicine. World J Gastroenterol WJG. 2014 Jun 14;20(22):6759–73.

3. Irritabel tarmsyndrom – helsenorge.no [Internet]. [cited 2019 Jan 21]. Available from: https://helsenorge.no/sykdom/mage-og-tarm/irritabel-tarm

4. Hva er osteopati [Internet]. Norsk Osteopatforbund. 2015 [cited 2019 Jan 17]. Available from: http://osteopati.org/hva-er-osteopati/

5. Behandling [Internet]. Norsk Osteopatforbund. 2015 [cited 2019 Feb 1]. Available from: http://osteopati.org/hva-er-osteopati/behandling/

6. DeStefano LA. Greenman’s principles of manual medicine. Fifth edition. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2017. 522 p.

7. Hartman LS. Handbook of osteopathic technique. Cheltenham: Nelson Thornes; 2001.

8. Historikk [Internet]. Norsk Osteopatforbund. 2016 [cited 2019 Feb 1]. Available from: http://osteopati.org/hva-er-osteopati/historikk/

9. Forum for Osteopathic Regulation in Europe – Regulation [Internet]. [cited 2019 Apr 1]. Available from: https://www.forewards.eu/regulation/

10. Helsebiblioteket.no R. Irritabel tarmsyndrom [Internet]. Helsebiblioteket.no. [cited 2019 Feb 1]. Available from: https://www.helsebiblioteket.no/pasientinformasjon/mage-og-tarm/irritabel-tarmsyndrom

11. Ford AC, Lacy BE, Talley NJ. Irritable Bowel Syndrome. Longo DL, editor. N Engl J Med. 2017 Jun 29;376(26):2566–78.

12. 10141: Konsultasjoner hos fastlegen, etter alder, kjønn, diagnose, statistikkvariabel og år. Statistikkbanken [Internet]. [cited 2019 Jan 21]. Available from: https://www.ssb.no/statbank/table/10141/tableViewLayout1/

13. Hillilä MT, Färkkilä NJ, Färkkilä MA. Societal costs for irritable bowel syndrome – a population based study. Scand J Gastroenterol. 2010 May 1;45(5):582–91.

14. Ford AC, Lacy BE, Talley NJ. Irritable Bowel Syndrome. Longo DL, editor. N Engl J Med. 2017 Jun 29;376(26):2566–78.

15. Simren M, Palsson OS, Whitehead WE. Update on Rome IV Criteria for Colorectal Disorders: Implications for Clinical Practice. Curr Gastroenterol Rep [Internet]. 2017 [cited 2019 Feb 1];19(4). Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5378729/

16. Pediatriveiledere fra Norsk barnelegeforening [Internet]. Helsebiblioteket.no. [cited 2019 Feb 1]. Available from: https://www.helsebiblioteket.no/pediatriveiledere?key=258971&menuitemkeylev1=5962&menuitemkeylev2=5967

17. Lein AM, journalist. Hvorfor er trening bra ved depresjon og stress? [Internet]. NHI.no. [cited 2019 Feb 7]. Available from: https://nhi.no/psykisk-helse/psykisk-egenpleie/hvorfor-er-trening-bra-ved-depresjon-og-stress/

18. LavFODMAP – mat ved IBS [Internet]. Helse Bergen. [cited 2019 Feb 8]. Available from: https://helse-bergen.no/avdelinger/medisinsk-avdeling/gastroenterologisk-seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-funksjonelle-mage-tarmsykdommer/lavfodmap-mat-ved-ibs

19. Low FODMAP Diet | Shepherd Works [Internet]. [cited 2019 Feb 11]. Available from: http://shepherdworks.com.au/disease-information/low-fodmap-diet/

20. Irritabel tarm [Internet]. NHI.no. [cited 2019 Mar 19]. Available from: https://nhi.no/sykdommer/magetarm/tykktarm/irritabel-tarm/

21. Fredriksen PM, Bruusgaard JC. Kompendium 2. Innføring i vitenskap,metode og statistikk. Høyskolen Kristiania;

22. Sjekklister for vurdering av forskningsartikler [Internet]. Folkehelseinstituttet. [cited 2019 Mar 21]. Available from: http://www.fhi.no/kk/oppsummert-forskning-for-helsetjenesten/sjekklister-for-vurdering-av-forskningsartikler/

23. Fredriksen PM, Bruusgaard JC. Kompendium 1. Begreper innen statistikk. Høyskolen Kristiania;

24. Bruusgaard JC, Fredriksen PM. Kompendium 3, Vitenskap, metode og statistikk. Høyskolen Kristiania;

25. legeforening V. Helsinkideklarasjonen [Internet]. Helsebiblioteket.no. [cited 2019 Jan 22]. Available from: https://www.helsebiblioteket.no/legemidler/legemiddeletikk/helsinki-deklarasjonen

26. Helsinkideklarasjonen [Internet]. [cited 2019 Jan 22]. Available from: https://beta.legeforeningen.no/fag/forskning/helsinkideklarasjonen/

27. Florance B-M, Frin G, Dainese R, Nébot-Vivinus M-H, Marine Barjoan E, Marjoux S, et al. Osteopathy improves the severity of irritable bowel syndrome: a pilot randomized sham-controlled study. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2012 Aug;24(8):944.

28. Hundscheid HWC, Pepels MJAE, Engels LGJB, Loffeld RJLF. Treatment of irritable bowel syndrome with osteopathy: results of a randomized controlled pilot study. J Gastroenterol Hepatol. 2007 Sep;22(9):1394–8.

29. Attali T-V, Bouchoucha M, Benamouzig R. Treatment of refractory irritable bowel syndrome with visceral osteopathy: short-term and long-term results of a randomized trial. J Dig Dis. 2013 Dec;14(12):654–61.

30. Zhang F, Xiang W, Li C-Y, Li S-C. Economic burden of irritable bowel syndrome in China. World J Gastroenterol. 2016 Dec 21;22(47):10450–60.

31. A Diet Low in FODMAPs Reduces Symptoms of Irritable Bowel Syndrome – ScienceDirect [Internet]. [cited 2019 Apr 11]. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016508513014078

32. Böhn L, Störsrud S, Liljebo T, Collin L, Lindfors P, Törnblom H, et al. Diet Low in FODMAPs Reduces Symptoms of Irritable Bowel Syndrome as Well as Traditional Dietary Advice: A Randomized Controlled Trial. Gastroenterology. 2015 Nov 1;149(6):1399-1407.e2.

33. Vanner SJ, Depew WT, Paterson WG, DaCosta LR, Groll AG, Simon JB, et al. Predictive value of the Rome criteria for diagnosing the irritable bowel syndrome. Am J Gastroenterol. 1999 Oct;94(10):2912–7.

34. Spiller R, Aziz Q, Creed F, Emmanuel A, Houghton L, Hungin P, et al. Guidelines on the irritable bowel syndrome: mechanisms and practical management. Gut. 2007 Dec 1;56(12):1770–98.

35. Collebrusco L, Lombardini R. Osteopathic manipulative treatment and nutrition: An alternative approach to the irritable bowel syndrome. Health (N Y). 2013;05(06):87–93.

 

Del denne artikkelen

Be om vårt nyhetsbrev

Motta nyttige tips og tilbud