Skip to content

Rastløse ben

Tilstanden med ”kribling” i leggene, rastløse ben/restless legs, er en problemstilling vi ofte ser her på klinikken. Det er nok et vanligere problem enn mange tror. Rastløse ben har mye til felles med leggkramper, men kan fint forekomme uten kramper. Uroligheten i bena føles ut som ”kriblinger” eller at det «kryper” eller ”maurer” inne i bena».

Del denne artikkelen
Forekommer oftest om kvelden

Det er mest vanlig at plagene oppstår i tiden før man skal legge seg og på natten, men de kan også forekomme ved hvile på dagtid eller når du sitter lenge i ro, for eksempel på fly, kino osv. Plagene forsvinner nesten omgående hvis du beveger på bena, eller om du spenner leggmuskulaturen, men kommer ofte raskt tilbake når du legger deg ned igjen eller slapper av.

En fellesnevner for alle med disse plagene er at man opplever et behov for å bevege på bena og stå opp og tøye på leggene/spenne leggmuskulaturen når plagene oppstår.

Rastløse ben kan forekomme i alle aldersgrupper, men det er vanligst blant kvinner og eldre. I flere tilfeller har man sett at det kan ha en arvelig komponent.

Flere årsaker

Det finnes ingen sikre kilder på hvorfor restless legs oppstår og i de aller fleste tilfellene er det ingen kjent årsak. Plagene kommer ofte snikende på og kan ha svært negativ effekt på hverdagen på grunn av forstyrrelser i søvnen til den enkelt. Selv om det ikke finnes en klar årsak til plagene er det enkelte faktorer vi vet kan være med på å øke sjansen for at rastløse ben oppstår og dermed være med på å forklare hvorfor det oppstår.

Enkelte medisiner kan gi kramper og ha økte muskelspenninger som en bivirkning. Kvalmestillende medikamenter, antihistaminer (allergimedisin) og antipsykotika (medisiner mot sinnslidelser) og antidepressiver (medisiner mot depresjon) kan alle føre til eller utløse restless legs.

Lavt innhold av D-vitamin og magnesium, samt jernmangel kan være forbundet med restless legs, og tilskudd av dette kan gi reduserte plager. Dette kan enkelt testes gjennom blodprøver hos din fastlege.

Dehydrering kan også gi symptomer som restless legs. Det er lett å sjekke væskebalansen i kroppen ved å titte på fargen på urinen, den skal være lys gul/klar. Har du en mørk farge på urinen bør du drikke mer vann. Høyt inntak av alkohol, kaffe og røyking er alle faktorer som kan sees i sammenheng med restless legs.

Graviditet – studier har vist at opptil 20-25 % av gravide plages av restless legs i siste del av svangerskapet, for deretter å avta igjen etter fødsel. Vaskulære sykdommer som påvirker sirkulasjonen, samt skader på nervesystemet sentralt eller perifert vil også kunne gi plager som urolige ben/restless legs.

Intermuskulær stimulering

Massasje og tøyninger har vist seg å være effektivt i noen tilfeller, men basert på vår kliniske erfaring her på klinikken har vi sett at IMS Rastløse benbehandling (intermuskulær stimulering)/ triggerpunktbehandling med nåler) har for mange svært god effekt. Triggerpunkt er et annet ord for lokale spenninger/smertepunkter i muskulaturen eller småkramper.

Man benytter nåler for å komme dypere ned i muskelvevet enn det man gjør kun med massasje, og på denne måten løsgjøre den forøkte spenningen som sitter i de dypere muskellagene som vi tror er med på å skape ubehaget i bena.

Forklaringsmodellene rundt triggerpunkter er mange og sprikende, men vi opplever at dette behandlingstiltaket er noe som har hjulpet mange av våre pasienter. Behandlingen er en kombinasjon av massasje og nåler satt i leggmuskulaturen for å løsne opp forøkte spenninger.

Få behandlinger

Svært mange opplever at smerte og ubehaget forsvinner helt etter en behandlingsrekke på 4-8 behandlinger, noen tettere behandlinger innledningsvis og deretter behandlinger med lengre intervall i mellom. Stort sett oppleves effekten tidig i behandlingsforløpet dersom det har effekt for deg. 

Noen kan også ha behov for oppfølgende behandling etter 1, 2 og 3 mnd for å sikre varige bedring. Dette er samme type behandlingsteknikk som ofte benyttes ved leggkramper, og vi har sett at det også har svært god effekt på pasienter med restless legs. Vi erfarer at pasienter ofte kan merke forskjell etter kun få behandlinger.

Etter behandlingen kan man føle seg nokså øm og sår i muskulaturen, som etter en treningsøkt,(alle verst etter første behandling), men dette avtar når man beveger på seg og bruker muskulaturen i bena. Det kan være forebyggende å gjøre tøyninger av leggmuskulaturen, samt tåhev i løpet av dagen for å holde sirkulasjonen i bena i gang. Drikk alltid bra med vann etter behandling med nåler.

God erfaring

Apexklinikken har benyttet denne behandlingsteknikken siden 2006 med svært gode resultater. Det er foreløpig lite forskning på denne behandlingsteknikken, men gjennom god klinisk praksis i 12 år med gode resultater, kan vi trygt anbefale å prøve denne behandlingen dersom du sliter med rastløse ben.

Del denne artikkelen

Be om vårt nyhetsbrev

Motta nyttige tips og tilbud