Skip to content

Tarsal tunnel syndrom

Tradisjonelt har man beskrevet tarsal tunnel syndrom som en lidelse hvor tibialis posterior nerven kommer i klem og /eller grener av denne.

Del denne artikkelen

Nerven sender blant annet sensoriske fibre til huden på helen. Båndet som strekker seg over tunnelen heter laciniate ligamentet. Dette båndet holder sener, nerver og blodkar på plass i kanalen.

Hvis dette båndet klemmer på tibialis nerven der den passerer i tunnelen så kan det føre til nummenhet, prikking og brennende smerte i helen. Noen ganger kan den mediale calcaneale nerven, som er en gren fra tibialis nerven, komme i klem når den passerer igjennom laciniate ligamentet. Hvis denne nervegrenen kommer i klem så er det en meget vanlig årsak til mediale helsmerter.

Vaskulær lidelse årsak til helsmerter?

En annen årsak til tarsal tunnel syndrom kan være åreknuter eller dilaterte vener i kanalen som skaper trange forhold for nerven. Om disse venene hovner opp eller forstørres av en eller annen årsak så kan det skape økt trykk på nerven og dermed smerter i helen. 

Da kan også smertene vedvare på nattestid og ses noen ganger i relasjon til nattlige leggkramper. Ultralyd i sittende og stående vil kunne avdekke størrelse og omfang av vener og arterier som går igjennom kanalen og målinger av disse kan gi en indikasjon på om dette kan være en årsak til kompresjon av nerven. 

Nerven kan også måles i omkrets før, i og etter tunnelen for å se om den er hovnet opp som resultat av en inflammasjon eller kompresjon.

Cyster og masser

En tredje årsak til tarsal tunnel syndrome kan være tilstedeværelsen av lesjoner som tar opp plass i kanalen. Det kan både være lipomer, ganglion cyster, seneskjedebetennelse og tumorer. Bildediagnostikk med MR eller ultralyd vil raskt kunne avdekke om noen lesjoner som tar opp plass i tunnelen er årsaken til lidelsen.

Hypertrofi av musklene i kanalen

Hypertrofi av en eller flere muskler som passerer i kanalen og også gi smerter til helen om det sekundært fører til kompresjon av nerven.

Symptombilde

Tidlige symptomer ved tarsal tunnel syndrom kan være periodevis brennende smerte, nummenhet og nedsatt følelse på mediale side av helen, tærne eller plantar siden av foten. Hvis symptomene forverres så kan det føre til lammelser av de små flexor musklene på undersiden av foten. 

Noen pasienter kan også oppleve smerter som stråler opp over leggen i nervens forløp. Smertebildet ses som regel i sammenheng med volum av aktivitet i vektbærende posisjon. Symptomene forverres av ståing og gåing, og pasientene vil ofte fortelle om symptomer som forverres når de bruker noen former for sko fremfor andre.

Plantar fasciitis

Den vanligste diagnosen som gir smerter til helen er plantar fasciitis. Derfor vil også mange med tarsal tunnel syndrom bli diagnostisert med plantar fasciitis og dermed motta feil behandling. En enkel ultralydundersøkelse av fotens plantarside vil kunne utelukke plantar fasciitis og bør være en del av standard undersøkelse ved helsmerter.

Det er noen forskjeller i symptombildet som man skal være klar over. Spesielt gir plantar fasciitis morgensmerter og smertene bedres hos mange når foten blir litt varm av aktivitet. Tarsal tunnel syndrom gir en brennende smerte og ikke like skarp smerte i helen. 

Den vil heller normalt sett ikke forverres ved fraspark, og pasientene får symptomlindring ved å stå på tærne i mange tilfeller eller ved aktivisering i gange. Men siden de kliniske symptomene er overlappende så anbefales en supplerende ultralyd eller MR undersøkelse for å bekrefte eller avkrefte skade på plantar fascien.

Behandling

Konservativ behandling innebærer tilpassing av fotsenger (såler) i tillegg til avlastning og bruk av skotøy som ikke skaper klem på nerven. Om det foreligger masser i tunnelen så må endten disse fjernes via tapping eller kirurgiske inngrep alt avhengig av type lesjon. 

Hvis det er hevelse på seneskjede eller nerve uten annen ekstern årsak så kan injeksjon med steroider (kortison) være en mulighet. Ved kroniske symptomer som ikke responderer på konservative tiltak (for eksempel hos fysioterapeut) så kan operative tiltak være aktuelle. 

En disseksjon av ligamentet over tunnelen kan være nødvendig. Ved løsningen av laciniate ligamentet så må man sørge for at alle nervegrener frilegges for omliggende bindevev.

Kilder:

Foot Ankle Surg. 2012 Tarsal tunnel syndrome: A literature review. Ahmad M, Tsang K, Mackenney PJ, Adedapo AO. www.texasheelpaincenter.com

Del denne artikkelen

Be om vårt nyhetsbrev

Motta nyttige tips og tilbud