Skip to content

Vi søker etter deltakere i stort forskningsprosjekt om nakkesmerter og kiropraktikk

Er kiropraktikk med manipulasjon den beste behandlingsmetoden for akutte nakkesmerter? Dette skal undersøkes i et landsdekkende forskningsprosjekt som Apexklinikken og kiropraktor Martin Pran er med på, i samarbeid med UiO og Akershus Universitetssykehus. Deltakelsen er gratis, og du vil kunne bidra til viktig kunnskap om en plage som er et stort samfunnsproblem.

Del denne artikkelen

Av Kari Dahl Gullikstad

APEX_13_OKT-32 Martin 400x600
Plager flest, koster mest

Kiropraktor Martin Pran forteller at han er med i prosjektet fordi nakkesmerter er en utbredt plage som det er viktig å få mer kunnskap om.  – Nakkesmerter er svært vanlig og rammer 30-50% av befolkningen. Det er en av de mest vanlige årsakene til langtidssykmelding og uføretrygd i Norge og sammen med korsryggsmerter er det anslått til å koste ca. 255 milliarder kroner hvert år! Nakkesmerter er en stor belastning for den enkelte og samfunnet. Dette omfattende forskningsprosjektet vil kunne gi oss verdifull informasjon om hvordan vi bedre kan behandle og følge opp pasienter med akutte nakkesmerter. 

 
Hva vil skje i prosjektet?

Deltakelse og behandling i prosjektet er gratis og for de som følges opp av Martin vil dette foregå på Apexklinikken, etter avtale. – Først vil jeg gjennomgå noen spørsmål og en undersøkelse for å se om kandidaten kan inkluderes i prosjektet. Deretter er det en behandlingsperiode på 14 dager. Avslutningsvis vil deltakeren følges opp over 24 uker med noen spørreskjemaer, forteller han.

 
Om prosjektet

Forskningsprosjektet er i gang og vil foregå til mai 2023. Det er ledet av prosjektkoordinator, kiropraktor og ph.d.-stipendiat Anna Allen-Unhammer fra Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo. Prosjektet vil finne ut om kiropraktikk med manipulasjon er den beste behandlingsmetoden for akutte nakkesmerter, og omhandler i tillegg kiropraktisk sham-manipulasjon, Ibuprofen (NSAID) og placebo medisin.

 
Kriterier for deltakelse

For å kunne være med i forskningsprosjektet må du oppfylle disse 3 kriteriene:

– Ha nakkesmerter som har oppstått i løpet av de siste 14 dagene

– Ikke mottatt kiropraktorbehandling i løpet av de siste 6 månedene

– Være mellom 18 og 59 år

Deltakelse er gratis. Ta kontakt med resepsjonen på 22199070 eller kontakt@apexklinikken.no hvis du oppfyller kriteriene og ønsker å være med!

Ønsker du mer informasjon om prosjektet?

Hvis du ønsker mer informasjon om prosjektet kan du ta kontakt med kiropraktor Martin Pran  på Apexklinikken: martin@apexklinikken.no eller prosjektleder Anna Allen-Unhammer ved Universitetet i Oslo: a.j.allen-unhammer@medisin.uio.no

Del denne artikkelen

Be om vårt nyhetsbrev

Motta nyttige tips og tilbud