Skip to content

Vi tar de sykmeldte på alvor!

Sykmelding er ofte forbundet med nederlag og kan være stressende i seg selv. Det er viktig å bli fulgt opp av noen som har god erfaring med sykmeldte og tar de på alvor!

Del denne artikkelen
Sykemeldt

Underleverandør av NAV-prosjekt
I løpet av en 3-års periode fikk vår klinikk mulighet til å være underleverandør av et NAV ‘Raskere tilbake tiltak’ for sammensatte lidelser.

Vi jobbet tett sammen, fysioterapeut, psykolog og helsecoach som jobber med stresshåndtering og bruker mindfulness teknikker i behandlingen. Over 250 langtidssykemeldte deltok, de fleste ble friskmeldte i løpet av de timene og tiden vi hadde til rådighet.

En av suksessfaktorene, slik vi ser det, er at vi tok de på alvor. Flere av oss som jobbet i prosjektet har selv vært langtidssykemeldte. Vi vet at mistenkeliggjøring, dømming, krav og pushing ikke får sykemeldte tilbake i jobb raskere, eller holder de friske på lang sikt.

Det gjør imidlertid ‘å se og møte’, normalisering, la de få tid til å kjenne etter og ta eierskap i prosessen, og gi de konkrete verktøy.

Første steg mot et friskere liv

Vi opplevde i prosjektet at en veldig stor andel av deltakerne slet med å akseptere situasjonen. De var ‘flinke’ menn og kvinner som så på sykemelding som et nederlag.

Da vi jobbet med perspektivet rundt det å være sykemeldt, startet den positive prosessen. De forsto at kroppen ikke har godt av å bare ‘kjøre på’, men at det er viktig å sette av tid til å ‘komme ned’, og at grunnen til at de hadde behov for sykemelding skyldtes at de hadde vært ‘flinke’ alt for lenge.

Det at de klarte å kjenne etter hva kroppen trengte og formidlet dette til fastlegen, var et tegn på at de endelig var tro mot seg selv. Og første steg på veien til et friskere liv.

En nødvendig ramme

Sykemelding gir en mulighet til å restarte. Åpne dager uten forpliktelser og krav gir en unik ramme til å ta bedre vare på seg selv.

I prosjektet hadde vi, i tillegg til samtale hos psykolog og fysisk aktivitet, fokus på stresshåndtering. Deltakerne fikk hjelp til å få en indre ro. De trente på å ha kontakt med pusten og å ‘gjøre ingenting’ slik at balansen i nervesystemet ble bedre. Da ble det lettere å kjenne etter hva de egentlig ville, være tro mot seg selv og sette egne grenser.

Selvfølelsen ble bedre, opplevelsene sterkere, og da kom livskraften. En livskraft som både hver enkelt, arbeidsgiver og samfunnet er tjent med. Og sykemelding er første steg, og ofte en nødvendig ramme for å få til det.

Del denne artikkelen

Be om vårt nyhetsbrev

Motta nyttige tips og tilbud