Skip to content

Vil bruke erfaring fra kronisk sykdom som fysioterapeut

Mathilde er tilbake for fullt på Apexklinikken – nå som fysioterapeut!

Del denne artikkelen

Det er snart 6 år siden Mathilde begynte på klinikken. Da kom hun fra London hvor hun hadde tatt en bachelor i Sportsterapi. 

I tillegg hadde hun tatt idrettsfag i trening og aktivitetslære fra Brasil. Nå er hun akkurat ferdig med fysioterapiutdannelse på Høyskolen i Oslo Akershus/Oslo MET. Under utdannelsen fikk hun påvist Bechterew, en erfaring som har gjort at hun gjerne vil jobbe med kronikere.

Sammenheng mellom kropp og sinn

Mathilde forteller at hun gikk 8 år med smerter og sykdom før hun fikk diagnosen, noe som slett ikke er uvanlig. 

Det som gjorde at hun likevel klarte å gjennomføre skolen (samtidig med at hun jobbet deltid her!) var at hun møtte helsepersonell som så sammenheng mellom kropp og sinn. – Det er noe jeg vil ta med meg inni min praksis som fysioterapeut, sier Mathilde.

Se bak bestillingen

– Av og til kommer det pasienter med en bestilling som viser seg å ikke være hele årsaken til plagene, forteller Mathilde. – Jeg tror at jeg nå kan bedre hjelpe pasienter fordi jeg ser helheten på en annen måte. Det er viktig å se sammenhengen, hele mennesket. Ting henger sammen.

Revmatikere og kronikere

Mathilde forteller at revmatikere og kronikere vil være en viktig pasientgruppe for henne.– Jeg har en forståelse for situasjonen mange kronikere er i. Og jeg vet at det er mulig å få god livskvalitet, selv med krevende sykdommer. Det gir meg mye å kunne hjelpe mennesker, sier Mathilde.

Tilpasset trening

Det var via trening, kosthold, terapeutisk yoga (som hun også har tatt utdannelse i) og livsstyrke-trening Mathilde kom seg gjennom de verste periodene. – Det er veldig viktig å ikke slutte med å være aktiv, man kan alltids gjøre noe. Da er det viktig å få hjelp hos noen som forstår, og kan tilpasse treningen.

Idrettsprestasjon og -skader

Da Mathilde var yngre drev hun aktivt med friidrett, på nasjonalt nivå. – Jeg er opptatt av toppidrett også, forteller hun. -Og hjelper gjerne klienter som både trenger å prestere bedre og har idrettsskader

Ultralyd

Mathilde har tatt ultralydkursene, og som de fleste behandlerne på klinikken vil hun kunne bruke ultralyd bevisst til å stille riktig diagnose.

Sammensatte lidelser

Under turnus jobbet Mathilde i bydel Gamle Oslo med barn, og på Sunnaas sykehus med arbeidsevne- og funksjonsvurderinger. 

I tillegg har hun hatt praksis på friskvernsklinikken i Asker på raskere tilbake program – Jeg har fått god erfaring i å jobbe i team med sammensatte lidelser. Samarbeide med å nå mål. Og det å lytte til hverandre, avslutter Mathilde.

Del denne artikkelen

Be om vårt nyhetsbrev

Motta nyttige tips og tilbud