Skip to content

Mindfulness er bra for eldre!

Vi er i ferd med å få en stor, økende gruppe i samfunnet som ikke har det bra – de eldre over 70 år. De er i en livsfase preget av mange utfordringer, både fysisk og psykisk. Helsen svikter, og de er nødt til å forholde seg til det vi på mange måter fortrenger; Døden.

Del denne artikkelen

Av Kari Dahl Gullikstad, helsecoach og mindfulness instruktør på Apexklinikken

En ny, flott helsereform setter fokus på hvordan de eldre kan ha et bedre liv – leve hele livet. Kanskje vi også burde åpne opp for eldgamle teknikker for å lære oss å være bedre tilstede i livet og klare å forholde oss til at livet er i konstant endring og har en slutt. 

Jeg er overbevist om at mindfulness praksis både før, og i, siste del av livet vil gjøre store forskjeller for livskvaliteten for de eldre.

De eldre – en økende gruppe med stor forekomst av depresjon

I aldersgruppen 70-85 år er forekomsten av alvorlig depresjon dobbelt så høy som den øvrige befolkningen. 32% av sykehjemspasienter har depresjon 1). Gruppen eldre (70 år eller mer) forventes å få en stor vekst, en dobling på tre tiår. I 2060 antas det at omtrent hver femte person i Norge vil være 70 år eller mer.2)

Leve hele livet

‘Leve hele livet’ – er en kvalitetsreform for eldre. Reformen skal omhandle de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: 

Mat, aktivitet og felleskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Det har tidligere vært lite fokus på overgangen fra godt voksne til eldre, og hvordan vi kan investere i alderdommen for å forebygge fysiske og psykiske helseplager. Mindfulness kan være et viktig bidrag til dette.

Grunnprinsipper i mindfulness

Livet oppleves sterkest når vi er ordentlig til stede, og det ligger i livets natur å være i forandring. Mindfulnessens grunnprinsipper, slik jeg oppfatter det, er akkurat disse to: Å være tilstede, og akseptere og gi slipp. Mindfulness har som mål å ankre oss fast i livet, få kontakt med livet som det er akkurat nå. Det betyr å ha kontakt med pusten. Puster vi ikke lever vi ikke.

Når vi har kontakt med pusten, har vi kontakt med livet. Fysiologisk produseres da de gode ro- og lykkehormonene oxytocin, seratonin og melatonin (mange typer antidepressiva inneholder seratonin, og melatonin trenger vi for å sove). Når vi er i denne være-tilstanden er det lettere å akseptere det vi ikke kan gjøre noe med, og gi slipp.

God helse avgjørende for et godt liv

Mindfulness er vel kanskje mest kjent som et stressreduserende virkemiddel. Stress settes i sammenheng med flere og flere sykdommer. Det å praktisere mindfulness før vi blir eldre vil bety mye for hvilke sykdommer vi kan slite med som eldre. 

Man har for eksempel sett sammenhenger mellom stress og Altzheimer, både direkte, og indirekte gjennom søvnproblemer 4).

Gammel og klok

En god psyke er enda viktigere når vi blir eldre, spesielt når vi har et samfunn preget av de yngres behov. Mindfulness vil gi oss bedre trygghet og selvfølelse ved at vi klarer å være bedre i kontakt med oss selv.

 Det blir lettere å kjenne etter hvem vi er og hva vil. Dette vil føre til bedre relasjoner og bedre følelse av styring over hverdagen og livet. Når vi har en ro i kroppen gir det oss også bedre mulighet til møte de utfordringene som kommer når vi blir eldre på en mer hensiktsmessig måte, som for eksempel å akseptere fysisk helsesvikt som vi ikke kan gjøre noe med. 

Det er mye å gi slipp på når vi blir eldre (ungdommeligheten, relasjoner, arbeidslivet osv), og det er mindre fremtid foran oss. Det vi engster oss mest for når vi blir eldre, er ensomhet og døden 3). Klarer vi å være i nået, slipper angsten og redselen for det vi har foran oss. Når vi har god kontakt med oss selv, blir vi mindre ensomme.

Evne til å nyte et roligere liv

Overgangen til pensjonisttilværelsen er tung for mange. Veldig ofte forbindes identiteten vår med jobben, og verdiene ligger i å levere og prestere. Ved å lære oss å være tilstede vil vi klare å nyte et roligere liv, og bare være. Det vil gjøre en stor forskjell på hvordan dagene som eldre oppleves.

Bedre livskvalitet og takknemlighet

Mange av mine klienter beskriver at de kommer i kontakt med et helt annet register av sanser når de begynner å praktisere mindfulness. Opplevelsene blir derfor sterkere. Til og med tiden oppleves annerledes. 

Dette er enda viktigere når det er færre dager igjen av livet. En direkte konsekvens av bedre livskvalitet er takknemlighet. Takknemlighet i seg selv er noe av det som gjør oss mest lykkeligere 5)

Kilder:

1.Depresjon hos eldre, NHI.no, publisert 17.02.15
2.Befolkningsframskrivinger 2016-2100, SSB .no, publisert 21.06.16
3.Artikkelen ‘5 Ways Mindfulness Helps You Confront the Fear of Death, as Proven By Science, HelloCareMail 02.02.17
4. Britisk dokumentar, NRK TV: Den viktige søvnen , sendt 12.10.16
5. Boken Psykologi i et nøtteskall av Pål Johan Karlsen, 2015

Del denne artikkelen

Be om vårt nyhetsbrev

Motta nyttige tips og tilbud