Andrea
Fysioterapeut

Andrea Wensberg Kulseng

Som fysioterapeut er jeg opptatt av å hjelpe deg med muskel- og skjelettplager, og jeg verdsetter trening og aktive tiltak i behandling. Jeg har god kompetanse på en grundig undersøkelse, noe som er nøkkelen til å finne årsakssammenheng til dine plager. Mitt ønske er at vi sammen skal komme frem til en løsning som hjelper deg på veien mot en bedre hverdag. 

 

 

Andrea er en fysioterapeut som har erfaring både fra ortopedisk avdeling, kommunal fysioterapi og privat praksis. Hun jobber med alle typer muskel- og skjelettplager, har et godt klinisk blikk og setter dialogen med pasienten høyt. Med riktige verktøy kan du som pasient lære mer om dine plager, noe som kan bidra til bedre funksjon og mindre smerter. 

 

 

Andrea vant studentprisen for beste bacheloroppgave innen fysioterapi i Norge i 2019. Hun er interessert i faglige oppdateringer, og jobber for at du får tilrettelagt anbefalt evidensbasert behandling. 

Hun har publisert en artikkel i Fysioterapeuten 4/11/20:. 
«Nært, men på avstand» – En kvalitativ metasyntese om pasienters erfaring med fysioterapi via telerehabilitering

Min kompetanse

01.10.2020 – dd Fysioterapeut Apexklinikken 
01.10.2020 – dd Optimal trening
14.02.2020 – 14.08.2020 Turnusfysioterapeut, Tromsø kommune
Turnusfysioterapeut ved dagrehabilitering. Arbeidet med fysioterapitjenester til hjemmeboende voksne over 18 år. Deltatt på Styrkebølgen, som innebar gruppetrening, funksjonstrening og sosial trening, to ganger ukentlig. Erfaring med oppfølging av barn på helsestasjon i løpet av perioden.
14.08.2019 – 14.02.2020 Turnusfysioterapeut, UNN Tromsø
Turnusfysioterapeut ved ortopedisk avdeling. Arbeidet med å begrunne og gjennomføre forebyggende og behandlende tiltak ved elektive og akutte operasjoner og uheldige følgetilstander. Dette gjennom informasjon, instruksjon, veiledning og trening i postoperativ fase. Deltatt på AktivA, samt hatt undervisningsansvar for kne- og hofteskole. Hatt polikliniske kontroller av kne, skulder og hofte.
01.01.2019 – 30.03.2019 Turnusfysioterapeut Spesialistklinikken AS. Kjennskap til ultralyd som diagnostiseringsverktøy, trykkbølge, ultralydveiledet dryneedling og injeksjoner.
2018 – 2019 Assistent deltid, Uloba
Assistert jente med nedsatt funksjonsevne dagligdagse gjøremål.
2017 – 2019 Pleiepersonell, Hjemmetjenesten Harstad
Praktisk bistand, pleie og stell. Jobbet 100 % stilling sommer 2017, 2018 og 2019, ellers i ferier.
2017 – 2018 Pleiepersonell, Hjemmetjenesten Heracleum Tromsø
Praktisk bistand, pleie og stell.

UTDANNING
2016 – 2019 Bachelor i fysioterapi, Universitetet i Tromsø (UiT)
2013 – 2016 Studiespesialiserende, Heggen videregående skole

KURS
22.04.2020 ‑ 22.04.2020 Nettbasert introduksjonskurs for fysioterapeuter i arbeid med barn og unge, Norsk fysioterapiforbud
25.03.2020 ‑ 25.03.2020 Grunnkurs i hjelpemiddelformidling, NAV hjelpemiddelsentral
24.03.2020 ‑ 24.03.2020 Godkjenningskurs elektrisk rullestol, NAV hjelpemiddelsentral
24.03.2020 ‑ 24.03.2020 Godkjenningskurs bestillingsordningen, NAV hjelpemiddelsentral
18.03.2020 ‑ 23.03.2020 Kunnskapsbasert habilitering modul 1-3, Regionalt kunnskapssenter for habilitering Midt-Norge
16.03.2020 ‑ 16.03.2020 Nettkurs i hjerte- og lungefysiologi, OsloMet
16.09.2019 ‑ 16.09.2019 Gatetraining seminar, Senter for mestring og rehabilitering AS
10.01.2019 ‑ 10.01.2019 Det perifere nervesystemet, ved Svein Kristiansen