Øyvind Kvinge

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

Dr. Øyvind Kvinge

Jeg er medisinsk ansvarlig på klinikken og jobber sammen med spesialistteamet for ultralyd og injeksjoner. Jeg har et overordnet medisinsk blikk på pasientens problemstilling, og bistår med diagnostisering og behandlingsforslag, eventuelt henviser til videre utredning.

Dr. Øyvind Kvinge er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering og har vært medisinsk ansvarlig på Apexklinikken siden 2010. Når det gis medisinsk behandling i form av injeksjoner er det hans ansvar å påse at det utføres forsvarlig behandling.

Han er spesialist i ultralyddiagnostikk og har vært sensor i Sonografisk klinisk undersøkelsesteknikk muskel/skjelett siden 2013.

Øyvind var ferdig spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering i 2003. Han har jobbet som overlege ved avdeling for vurdering

og opplæring på Sunnaas Sykehus HF og har fremdeles en bistilling som ansvarlig lege ved Sentral enhet Rehabilitering på Sunnaas.

Han var medisinsk ansvarlig ved ”Fokus på din Helse”, arbeidsrettet rehabiliterings senter i Moss fra 2008 til 2013.

I 1985 var han ferdig fysioterapeut og jobbet på Gjøvik kurbad og Jeløya kurbad til han begynte på medisinstudiet ved Odence Universitetssykehus i 1990.

Min kompetanse

  • 2013 – dd Sensor i Sonografisk klinisk undersøkelses teknikk vedrørende plager fra muskel/skjelett
  • 2012 – 2017 Medeier, Apexklinikken
  • 2010 – dd Medisinsk ansvarlig ved Apexklinikken.
  • 2008 – 2013 Medisinsk ansvarlig ved ”Fokus på din Helse”, arbeidsrettet rehabiliterings senter i Moss
  • 2007 – dd Overlege i bistilling ved Sentral enhet Rehabilitering (senere RKE) Sunnaas Sykehus HF
  • 2004 – 2008 Overlege ved avdeling for vurdering og opplæring Sunnaas Sykehus HF
  • 1985 – 1990 Fysioterapeut, Gjøvik Kurbad, Jeløy Kurbad
  • 2003 Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

  • 1996 Medisinstudiet, Odence Univeristetssykehus . Turnus, medisinsk,- kirurgisk avdeling samt allmenpraksis

  • 1981 – 1985 Skodsborg Fysioterapiskole

Spesialisering innenfor faget fysikalsk medisin og rehabilitering:

– Medisinsk avdeling, Danmark
– Ortopedkirurgisk avdeling, Danmark
– Ryggpoliklinikk, Sykehuset Sarpsborg
– Allmenmedisin, Sortland
– Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Askim + Sunnaas Sykehus HF