Tom Henry Sundøen

Spesialist i ortopedi

Tom Henry Sundøen

Jeg jobber til daglig med kirurgiske inngrep på Colosseum Faust, og Faust i Fredrikstad. Jeg har lang erfaring som overlege og var med å bygge opp Volvat i Fredrikstad. På Apexklinikken jobber jeg  med ortopediske vurderinger. Dette gjelder spesielt i forhold til kirurgiske inngrep, og kan henvise både til offentlige og private sykehus.

Dr. Tom Henry Sundøen er ortoped, og har særlig kompetanse innen avansert skopisk kirurgi i skulder, albue, hofte, knær og ankel. Han utfører skopi i hofteledd som en av få ortopeder i Norge. Han får derfor pasienter fra hele landet.

Han har utført ca 600 inngrep via kamera til hofteledd. Årlig utfører han ca 700 operasjoner og ca 2500 ortopediske konsultasjoner.

Til daglig jobber Sundøen på Colosseum Faust i Moss hvor han utfører avansert ortopedisk dagkirurgi. Hovedtyngden er skulder-, hofte- og knekirurgi. Der er han også daglig leder. 

Han har lang erfaring med MR tolkning av muskel og skjelett. 
På Apexklinikken foretar han vurderinger i forhold til kirurgiske inngrep. Han kan henvise både til offentlige sykehus og private.

Tom Henry har medisinsk grunnutdannelse fra Tyskland og er norsk spesialist i ortopedi/kirurgisk ortopedi. Han har dessuten solid erfaring innen traumatologi, idrettsmedisin og protesekirurgi.

Tom Henry var ferdig spesialist i ortopedi/kirurgisk ortopedi i 2007 (Tyskland), ortoped i 2003 (Norge) og tok medisinsk embedseksamen i 1997 (Tyskland).

Han har jobbet som overlege på diverse sykehus fra 1999 – 2011, og var sentral i oppbygging av en velfungerende dagkirurgisk enhet, Volvat Fredrikstad fra 2008 – 2018.

Tom Henry har bred kompetanse innen ortopedi og stor kontaktflate i kirurgisk miljø og har vært sakkyndig for forsikringsselskapene innen ortopedisk kirurgi siden 2011. Han jobber da med vurderinger av medisinsk invaliditetsgrad og second opinionvurderinger

Tom Henry tilbyr dessverre ikke konsultasjoner på Apexklinikken for tiden, han tar imot til konsultasjoner på Colosseum Faust i Moss og Faust Medisinske Senter i Fredrikstad.

Min kompetanse

 • 2016 – dd: Ortoped Apexklinikken

 • 2019 – dd: Eier og kirurg, Colosseum faust

 • 2017 – dd: Eier og ortoped, Faust Fredrikstad

 • 2016 – 2017: Kirurgisk tillitsvalgt for kirurgisk avdeling, Volvat Fredrikstad, 100% stilling.

 • 2011 – 2017: Ortoped Volvat medisinske senter i Fredrikstad; konsultasjoner og operasjoner.
  Utførerer ca 700 operasjoner og ca 2500 ortopediske konsultasjoner årlig.

  Særlig kompetanse innen avansert skopisk kirurgi i skulder, albue, hofte, knær og ankel.
  Utfører skopi i hofteledd som en av få ortopeder i Norge. Referansekirurg. ca 600 utførte inngrep via kamera til hofteledd. Tilbyr totalvurdering av hofteledd via klinisk undersøkelse, vurdering av diagnostisk injeksjon, hofteskopi, protesekirurgi.

  Spesialkompetanse innen protesekirurgi i skulder, hofte og knær.
  Spesialkompetanse innen kirurgisk behandling av muskel og skelettsykdommer og skader.
  Spesialkompetanse innen traumebehandling og kirurgisk behandling av ikke tilhelede bruddtilstander, pseudoartose.
  Spesialkompetanse innen idrettsskader, konservativ og kirurgisk behandling.
  Spesialkompetanse innen injeksjonsbehandling: Lang erfaring med injeksjon av platerikt plasma, PRP.

 • 2011 – dd: Sakkyndig for forsikringsselskaper, vudering av medisinsk invaliditetsgrad og second opinionvurderinger innen ortopedisk kirurgi.

 • 2008 – 2017: Sentral i oppbygging av velfungerende dagkirurgisk enhelt, Volvat Fredrikstad. Virksomheten består av ortopediske prosedyrer innen avansert skopi i alle ledd, samt generell ortopedisk kirurgi.
  Sertifisert for protesekirurgi i hofter og knær.

 • 2013 og 2014: Laglege for Fredrikstad Fotballklubb. Fortløpende vurdering av skader av spillerne og operasjon av disse.
  2008-2011: Overlege ortopedisk avdeling Sykehuset Østfold, Fredrikstad Traumatologi, proteser, skopi, dagkirurgi.

 • 2008 – 2011: Deltid Volvat medisinske senter, Oslo.
  2006-2008: Overlege ortopedisk avdeling, Ringerike sykehus. Traumatologi, proteser, skopi, dagkirurgi.

 • 2006-2008: Operativ konsulent ved Ringvollklinikken.

 • 2003-2006: Overlege ortopedisk avdeling, Sentralsykehuset i Rogaland. Traumatologi, arthroskopi, dagkirurgi, proteser.
  2003 – 2006: Deltid overlege SØF

 • 2004 -2006: RIMS (Rogaland Idrettsmedisinske senter). Ortopedisk idrettsmedisinske konsultasjoner.

 • 1999- 2003: Overlege ( konstituert) ortopedisk avdeling Sykehuset Østfold Moss Traumatologi, proteser, dagkirurgi, skopi.
  Ullevål universitetssykehus

 • 2007 – dd.: Spesialist i ortopedi / kirurgisk ortopedi. Generell kirurg. Dr. med, medisinsk embedseksamen Tyskland.
 • 1998- 2003: Utdanning til ortoped i Norge, Sykehuset Østfold, Ullevål sykehus, sentralsykehuset i Rogaland, Ringerike sykehus.
 • 1998 -1999: Turnustjeneste Kanton spital Obwalden, Sveits.
 • 1993- 1997: Medisisk embedseksamen ved Justus Liebig – Universität, Giessen. Tyskland

2015 – «American Academy Of Orthopedic Surgeons – AAOS. Årlig oppdatering.

2014 – State of the art TEP, Hoftekurs protese/ hofteskopi, Roma.

2014 – State of the art, Pain treatment, daysurgery. Milano.
Høstmøte for ortopediske kirurger. Årlig oppdatering.
International Society of Arthroscopy, knee surgery and orthopaedic sports medicine, ISAKOS . Kurs hvert annet år.
European Society of sports traumatology knee surgery and arthroscopy, ESSKA.

2010 – Hospitering hos Jessie Jupiter, Boston, USA. Håndkirurgi.
Hip arthroscopy, Richard Villar. Bascic, advanced og extreme course.

2006-2008
Sertifisert på navigasjon av kneproteser.

2007 – Tyskland. Sertifisert på avansert Ilizarov behandling, Taylor spatialframe.

2005 – AO -international: Advanced fracture treatment.

2004, Advanced surgery of the upper extremity,

2004 – Fellow Exeter, England. To mnd dybdestudie i hofteprotesekirurgi.
Hospitering Universitetssykehuset i Aalborg; Ilizarov behandling.

 • Skopisk kirurgi i alle ledd. Avanserte skopiske prosedyrer, ledende i Norge innen hofteskopi.
 • Håndkirurgi.
 • Protesekirurgi, skulder, knær og hofter.
 • Idrettsmedisin, høyt nasjonalt nivå.
 • Dagkirurgisk logistikk.
 • Sertifisert på navigasjon av kneproteser.
 • 2012: «Skopisk tilnærming til hofteleddet», Foredrag under nasjonalt kurs for fysioterapeuter.
 • 2011: « Opererer hofter med kikkhullskirurgi.» Dagens medisin, juni
 • Foredrag for Olympiatoppen: Hofteskopi.
 • 2010: «Endelig en løsning-hofteskopi av labrumskade i hofteleddet» Publikasjon/ artikkel i « Fysioterapi i privat praksis»