Hans Schipper
Idrettslege

Hans Schipper

Har du kroniske smerter du ikke finner ut av? Har du vært hos behandlere og ikke følt at du har blitt møtt og sett? Jeg er idrettslege og jobber helhetlig, og liker å finne ut av de vanskelige casene!

 

 

Hans Schipper er idrettslege. Han har master i medisinsk biologi (-94), master i medisin (-98) og spesialisering i idrettsmedisin (-09) fra Nederland. Denne spesialiseringen er 4-årig og helt unik i Norge.

Hans hadde egen praksis i Holland frem til for et år siden, da han og hans nederlandske samboer valgt å følge en drøm om å flytte til Norge.  Da hadde han vært i Norge 20 vintre, og ville ha den norske naturen, stillheten og gode luften fast i hverdagen.  

Hans jobber med muskel- og skjelettplager ut fra et helhetlig perspektiv og bruker forskjellige teknikker og øvelser. Han er opptatt av hele bevegelsesmønsteret som han mener kan si mye om hva som egentlig er årsaken til problemet, og bruker bla myofascial (bindevevet) release behandling i kombinasjon med treningsterapi.  

 

Mange av Hans sine klienter er pasienter som har blitt operert og derved fått endret bevegelsesmønstre som igjen gir nye skader.

Hans er IOC-sertifisert for å kunne jobbe med toppidrettsutøvere. Han jobber også med løpsanalyser for å hjelpe klienter å løpe uten å få skader. 

I tillegg til manuelle undersøkelser har Hans god erfaring med å bruke CPET – Cardio Pulmonary Exercise Testing. Dette er en avansert hjerte/lunge test som vi vil få på klinikken etter hvert. Det er få klinikker som kan tilby dette. Undersøkelsen kartlegger fysiologisk respons av hjerte og lunger under fysisk aktivitet. Både lungefunksjon, blodtrykkrespons, EKG, O2-/CO2-innhold i blodet og den fysiske formen (maksimalt oksygenopptak) vil bli målt.

Min kompetanse

Aug 2021 – dd SPECIALIST IN SPORTS MEDICINE, APEXKLINIKKEN

2020 – 2021 EMIGRATION, SABBATICAL, LANGUAGE STUDY

2009-2020 SPORTS PHYSICIAN, ORBIS SPORT
After finishing my specialisation in 2009, Paul Dobbelaar a sports physician with his own
practice asked me if I wanted to join him. After one year we decided to make the
cooperation permanent and started our own company Orbis Sport. After a couple of
years we expanded our practice with a third sports physician Paul Grandjean. Our
practice was a typical practice in a general hospital where we saw many different patients
with all kinds of exercise related problems, but most were related to the locomotive
system. Besides we did a lot of exercise testing, both for clinical and performance purposes.
We also did some work with professional athletes, but that was not our main focus.

2000-2005 PROJECT MANAGER/ANALIST TRIOPSYS
After ending my job at the internal medicine department. I took a job away from medicine
to think about my future and possible other specialisation in medicine. I started as project
manager and analist at a small and growing ICT company. In the end I worked there for
nearly 5 years before starting my specialisation in sports medicine.

1998-2000 INTERN INTERNAL MEDICINE
While studying medicine I was convinced I would become a specialist in internal medicine
and specialise myself in oncology. I build my whole internships around that goal. After
getting my medical degree I started directly at a large general hospital in Enschede. It soon
became evident however that the work was totally different from what I had expected
during my internships. Then I had a lot of time to analyse difficult medical problems, but
now I had to take care of many patients and I didn’t have time to give my patients the
attention they deserved. That was not the way I wanted to be a doctor, and after one and
a half year I resigned.

1992-1996 EDUCATION ASSISTANT PATHOLOGY
Education assistant pathology for students medical biology and medicine
During both my study in medical biology and medicine I participated in the pathology
courses. I worked as an education assistant during the practical classes where students had
to study slices of human tissue through the microscope.

 

 

2005-2009 SPECIALIZATION IN SPORTS MEDICINE
I did my specialisation in sports medicine in the general hospitals of Roermond en Venlo.
The specialisation consists of one year of cardiology internship, one year of orthopaedic
surgery internship and two years of sports medicine practice. During these years you have
to follow many courses in exercise physiology and sports related topics.

1994-1998 MASTER DEGREE IN MEDICINE
Direct after my master degree in medical biology I started with the study of medicine at
the University of Utrecht. I completed the four year theoretical part in two years and
thereafter followed a two year internship in many different medical specialities.

1988-1994 MASTER DEGREE IN MEDICAL BIOLOGY
The study of medical biology at the University of Utrecht is mostly biochemically oriented.
During the final year you have to participate in two scientific projects, which should
include a thesis. I participated one year in a research project on the effects of Substance P
on B-lymphocytes at the Wilhelmina Kinderziekenhuis (University hospital for children) in
Utrecht. After that I participated one year in a study on the relationship between HPV and
cervical cancer at the RIVM (National institute for health and environment) in Bilthoven.

1987-1988 BIOLOGY STUDY

1986-1987 PHYSICS STUDY

DEGREES
2018 Myofascial release therapist
2015 IOC diploma in sports medicine
2009 Specialist in sports medicine
1998 Medical degree
1996 Master degree in medicine
1994 Master degree in medical biology
1990 Diploma in handling laboratory animals
1989 Diploma in sports massage
1989 Radiation hygiene level 4b