Jostein Skjelgård | Psykolog
Psykolog | psykologspesialist i rus og avhengighetslidelser

Jostein Skjelgård

Ønsker du å gå til en psykolog som også har solid kunnskap om kroppen og somatiske plager? I tillegg til å være psykologspesialist er jeg også utdannet  fysioterapeut.

Jostein har også jobbet innenfor fysioterapi, både i privat praksis og på sykehus ved blant annet hjertemedisinsk, intensiv og ortopedisk avdeling. I 2008 begynte han å studere igjen, og var ferdig psykolog i 2014.

Noe av bakgrunnen for at han begynte å studere psykologi var interessen for skjæringsfeltet psyke og soma (forholdet mellom kropp og psyke) og Jostein interesserer seg særlig for pasienter som har utfordringer med kompliserte og kroniske smertelidelser.

Ved Apexklinikken jobber han en dag i uken som psykolog, og bruker den kunnskapen han har med seg fra fysioterapien i det daglige.

Jostein jobber med sykelig overvekt og overspising ved Oppfølgingsenheten Frisk og har permisjon fra jobben ved sengepost for unge medavhengighetslidelser på Gaustad

Ved Apexklinikken tar Jostein imot et bredt spekter av lidelser innen psykisk helse. Det kan være angst, depresjon, utfordringer i jobbsammenheng eller i forholdet.

Jostein jobber i hovedsak med kognitive teknikker, men har også noe erfaring med MI (Motiverende Intervju) og MBT (Mentaliseringsbasert terapi).

Jostein er medlem av Norsk Psykologforening og Norsk Pasientskadeerstatning, og bruker KOR (PCOMS) som tilbakemeldingsverktøy i arbeid med sine pasienter

Min kompetanse

 • 2019 – dd  Psykolog, Oppfølgingsenheten Frisk
 • 2017- 2019 Psykolog, OUS Ullevål seksjon Ung
  2014 – dd Psykolog, Apexklinikken
  2016- 2017 Psykolog, OUS Ullevål, ruspol. LAR
  2014 – 2016 Psykolog, ARA Nedre Romerike
  2013 – 2013 Psykologassistent, OUS, Rikshospitalet
  2011-2012 Forskningsassistent, ABC Studien
  2006 – 2014 Fysioterapeut, Rikshospitalet
  2005 – 2006 Fysioterapeut, Fysiomed Behandlings og Treningssenter
  Privatpraktiserende. Jobbet i vikariat med tilskudd
  2004-08 – 2005-08 Fysioterapeut, Rikshospitalet

2016 Tryggere traumesterapeuter, grunnkurs og videregående kurs i regi av RVTS
2015 Grunnkurs MI i regi av A-hus Universitetssykehus
2014-2016 Fellesprogrammet og fordypningsprogrammet i spesialisering. (Spesialist i rus og avhengighetspsykologi) i regi av Norsk Psykologforening
2015 Kurs i Kognitiv terapi i regi av NAV
2017 Kurs i gruppeterapi i regi av IAP
2004 Kurs i Medisinsk Treningsterapi
2003 Kurs i slyngeterapi
2003 Kurs i McConnell tapeteknikk for kne
2017 «Tren treneren» KOR som tilbakemeldingsverktøy

Nordisk Hud & Spa Akademi (Høgskolen i Buskerud) 2004 – 2012

Lærer klassisk massasje
Lærer anatomi og fysiologi
Lærer patologi
Lærer ernæring
Høgskolen i Buskerud 2009 – 2012

Sensor anatomi/fysiologi eksamen
Sensor patologi eksamen
Sensor ernæringseksamen
Private fysioterapeuters forbund (PFF) 2010 – t.d.d

Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for fysioterapeuter

Modul 1 – kne, ankel, fot
Modul 2 – skulder, albue, hånd
Modul 3 – hofte, rygg, mage
Modul 4 – ankel og fot
Modul 5 – kne
Modul 6 – skulder
Modul 7 – albue
Modul 8 – hånd og håndledd
Modul 9 – hofte
Leder av spesialistkomitèen i ultralyd
Eksamensleder ultralyddiagnostikk
PFF informasjonsforedrag – for turnuskandidater
Centre for Ultrasound Studies (AECC – Bournemouth University) 2011 – 2012

Veileder/underviser ved ultralyd masterclasser
Praksis veileder
Foreningen for Ultralyd i Allmennpraksis (FUA) 2014 – t.d.d.

Veileder/underviser ved MSK kurs