Kari Dahl Gullikstad

Helsecoach | Sertifisert mindfulness instruktør | Ass.daglig leder

Kari Dahl Gullikstad brenner for å hjelpe stressede mennesker. Hun har selv opplevd å bli syk på grunn av stress, og vet hva som skal til for å få mer ro, bedre tilstedeværelse og bedre helse.