Skip to content
Sissel Øverbø
Psykologspesialist

Sissel Øverbø

Jeg har bred og lang erfaring med arbeid med barn, ungdom og voksne. Jeg er opptatt av hver klients unike behov og ønsker i samarbeid med deg å finne frem til den behandlingsformen som passer deg best. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer.

Ring eller bestill time hos meg uten henvisning

De vanligste plagene jeg jobber med

Psykolog Sissel Øverbø har god erfaring og kompetanse på kartlegging og behandling av ulike tilstander. Temaene kan være psykiske vansker, relasjonelle utfordringer, selvutvikling og krisehåndtering. 

Hun kan hjelpe deg med angst/ bekymringer, depresjon/nedstemthet, belastninger og stressplager, utfordringer knyttet til selvfølelse og identitet, søvnvansker.

Angst er en reaksjon på en situasjon som vi tolker som farlig eller truende, men som ikke nødvendigvis er det. Depresjon er en psykisk lidelse preget av senket stemningsleie med en viss varighet. 
Samtaleterapi, gjerne sammen med mestringsstrategier (angst) har vist seg å ha god effekt ved mild til moderat tilfelle.

Les mer om angst og depresjon.

Stress er en reaksjon i kroppen som frigjør bl.a. hormonene adrenalin og kortisol og som påvirker det sympatiske nervesystemet. For mye stress, eller en ubalanse mellom stress og ro, kan føre til kronisk stress som gir dårlig livskvalitet og helseproblemer. Veldig ofte kan bevisstgjøring, enkle tips og verktøy (stresshåndtering/mindfulness trening) være til stor hjelp, gjerne sammen med samtale/psykoterapi.

Les mer om kronisk stress.

Svimmelhet er en bevegelsesillusjon, som ofte gir en følelse av at rommet spinner, at man er på båt, er «ør» i hodet, eller gir en «ut av seg selv – opplevelse». Det kan også ledsages av ustøhet og kvalme.
På klinikken har vi en egen svimmelhetsspesialist som foretar en grundig undersøke. Behandling foregår hos spesialisten, ev sammen med andre terapeuter på klinikken. 

Les mer om svimmelhet

Søvnen har mange viktige oppgaver, bl.a. sortere minner og ‘vaske ut’ avfallsproteiner. Søvnproblemer er svært vanlig – 1 av 3 har ukentlige problemer med å sove, 1 av 10 har alvorlige langvarige søvnproblemer. God søvnhygiene og stresshåndtering kan hjelpe deg å sove bedre. Psykolog og helsecoach kan hjelpe deg med dette!

Les mer om søvnproblemer

Traumereaksjoner er reaksjoner en fortsetter å ha i tiden etter en hendelse med stor personlig påvirkning. Reaksjonene kan merkes i endrede følelser, tanker, atferd, fornemmelser eller reaksjoner i kroppen. Behandling hos psykolog.

Les mer om traumer.

Utbrenthet kjennetegnes ved en følelse av tomhet, kraftløshet og trøtthet som varer over tid. De enkleste hverdagsgjøremålene blir tunge, og sosiale aktiviteter et ork.  Årsaken er ofte sammensatt så det anbefales en kombinasjon av psykolog, helsecoach og fysioterapeut/andre terapeuter.  

Les mer om utbrenthet eller møtt veggen.

Du vil bli møtt med åpenhet og respekt

 

Sissel er opptatt av hver klients unike behov og ønsker i samarbeid med deg å finne frem til den behandlingsformen som passer deg best. Det legges vekt på at behandling foregår innenfor en trygg ramme der du blir møtt med åpenhet og respekt. 

Det brukes kompetanse innenfor ulike behandlingstradisjoner, som kognitiv terapi, psykodynamisk psykoterapi/ interpersonlig terapi. 

Alle terapiformer vil ha som mål å redusere plagsomme symptomer, selv om tilnærmingen er forskjellig.

Kognitiv terapi som også kalles kognitiv atferdsterapi, retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. 

 

Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer.

I psykodynamisk terapi er man opptatt av å forstå og behandle de følelsesmessige og mellommenneskelige problemer som kan ligge til grunn for symptomet. 

Symptomet kan forstås som signal på psykisk belastning og som psykologisk beskyttelse mot følelser det kan være vanskelig å forholde seg til. Terapien dreier seg om å øke pasientens bevissthet og toleranse for vanskelige, avstengte eller ubevisste følelser, behov og konflikter.

Sissel er utdannet ved universitet i Oslo og er medlem av Norsk Psykologforening og Norsk pasientskadeerstatning.

Overgangsalder

Sissel er med i Kvinnehelseteamet og er spesielt opptatt av at modne kvinner skal ha god livskvalitet. Overgangsalder er naturlig og kan by på mange muligheter, allikevel er det mange som trenger hjelp til å forholde seg til plagene, og til denne livsfasen.

Overgangsalderen er avslutning av den fruktbare perioden og medfører kraftig endringer i hormonene på kort tid. Produksjonen av østrogen, progesteron og testosteron endres og dette påvirker hormonbalansen i vårt komplekse hormonsystem. Dette kan bl.a. føre til psykologiske plager som PMS, uro, nedstemthet, søvnplager og stressrelaterte plager.