Sissel Øverbø
Psykolog

Sissel Øverbø

Jeg har bred og lang erfaring med arbeid med barn, ungdom og voksne. Jeg er opptatt av hver klients unike behov og ønsker i samarbeid med deg å finne frem til den behandlingsformen som passer deg best. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer.

Psykolog Sissel Øverbø har god erfaring og kompetanse på kartlegging og behandling av ulike tilstander. Temaene kan være psykiske vansker, relasjonelle utfordringer, selvutvikling og krisehåndtering. 

Hun kan hjelpe deg med angst/ bekymringer, depresjon/nedstemthet, belastninger og stressplager, utfordringer knyttet til selvfølelse og identitet, søvnvansker.

Det legges vekt på at behandling foregår innenfor en trygg ramme der du blir møtt med åpenhet og respekt. Sissel er opptatt av hver klients unike behov og ønsker i samarbeid med deg å finne frem til den behandlingsformen som passer deg best.

Det brukes kompetanse innenfor ulike behandlingstradisjoner, som kognitiv terapi, psykodynamisk psykoterapi/ interpersonlig terapi. 

Alle terapiformer vil ha som mål å redusere plagsomme symptomer, selv om tilnærmingen er forskjellig.

Kognitiv terapi som også kalles kognitiv atferdsterapi, retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. 

Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer.

I psykodynamisk terapi er man opptatt av å forstå og behandle de følelsesmessige og mellommenneskelige problemer som kan ligge til grunn for symptomet. 

Symptomet kan forstås som signal på psykisk belastning og som psykologisk beskyttelse mot følelser det kan være vanskelig å forholde seg til. Terapien dreier seg om å øke pasientens bevissthet og toleranse for vanskelige, avstengte eller ubevisste følelser, behov og konflikter.

Sissel er utdannet ved universitet i Oslo og er medlem av Norsk Psykologforening og Norsk pasientskadeerstatning.