gastrokirurg

AktivA – aktiv med artrose

I Norge er det utarbeidet en nasjonal modell for behandling av pasienter med lett til moderat artrose i hofte og knær.

Hensikten med programmet, AktivA, er å implementere internasjonale retningslinjer for behandling av artrose i fysioterapipraksis. AktivA er basert på tilsvarende prosjekt i Sverige (BOA-prosjektet) og Danmark (GLA;D-prosjektet).

BOA-prosjektet startet opp i 2008 og er allerede implementert i store deler av Sverige. Mer enn 56 000 pasienter var registrert inn i BOA-registeret ved utgangen av 2015. GLA;D-prosjektet startet opp i Danmark i 2013 og ved utgangen av 2015 var nesten 10 000 pasienter inkludert i dette registeret.

Resultatene fra Sverige og Danmark viser at pasienter med artrose i hofte og/eller kne oppnår bedre livskvalitet og fysisk funksjon, samt redusert smerte. Det langsiktige målet er å etablere en Nordisk register basert på resultater fra alle tre landene.

AktivA består av tre deler – et strukturert utdanningsprogram for fysioterapeuter, et kunnskapsbasert informasjons- og treningsopplegg for pasienter med kne- og/eller hofteartrose, og elektronisk registrering av data inn i en sentral database forankret ved Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling. Pasienter kan bli henvist til behandling fra fastlege, ortoped eller ved å ta kontakt på egenhånd.

Pasientene som deltar i AktivA vil være med på en artroseskole som vil gi dem bedre innsikt i deres artrosesykdom, behandlingen av denne og hva de selv kan gjøre for å bedre symptomer og plager.

Etter artroseskolen vil pasientene gjennomgå et 12 ukers individuelt tilpasset treningsprogram hvor hovedmålet er at pasientene skal få nok kunnskap til selv å kunne vedlikeholde aktivitetsnivået på egenhånd.

Ved oppstart og etter 3, 12 og 24 måneder vil pasientene besvare spørsmål som omhandler pasientens artrosesykdom, livskvalitet, aktivitetsnivå etc. gjennom et elektronisk registreringssystem. Data fra dette systemet vil bli samlet i en sentral database der anonymiserte resultater kan bli brukt til å forbedre vår kunnskap om behandling av artrose i kne og hofte.

Apexklinikken er AktivA klinikk, og våre fysioterapeuter Silje Holstad, Mathilde Pilskog, Lars Martin Fischer og Stian Christophersen er sertifisert innen AktivA. Ta kontakt med dem for mer informasjon og spørsmål.

Du kan lese med om AktivA på denne nettsiden.