Skip to content
CPET - Apexklinikken

CPET - avansert hjerte- og lungetest

Apexklinikken er en av få klinikker som nå kan tilby CPET! Testen kartlegger fysiologisk respons av hjerte og lunger under fysisk aktivitet. Både lungefunksjon, blodtrykkrespons, EKG, O2-/CO2-innhold i blodet og maksimalt oksygenopptak vil bli målt. CPET blir utført av idrettslege og kan brukes både av idrettsutøvere og pasienter.

Hva er CPET?

CPET er en forkortelse for Cardio Pulmonary Exercise Testing, og er en avansert hjerte/lunge test. Den blir utført med løping på tredemølle eller på sykkel, og måler hva som skjer i kroppen under belastning. Testen måler hvor mye O2 (oksygen) som brukes for hvert pust og hvor mye CO2 (karbondioksyd) som produseres. Det kalles en pust-for-pust måling. Testen overvåker hjertet kontinuerlig med et 12-avlednings EKG.

 

Hva blir testet i CPET?

Målingen av O2 forteller hvor godt og effektivt kroppen fungerer under belastning. VO2-max-måling, som mange snakker om, er en måling av den maksimale mengde av O2 man kan bruke under belastning. Den måles i ml/min/kg. Verdien forteller hvor sterk “kroppsmotoren” er. Spesielt for (kroniske) pasienter kan dette være en veldig viktig verdi. I tillegg til å måle VO2-max, måler testen hvordan kroppen takler trening og hvor effektiv den er til å ta inn O2.

Målingen av CO2 forteller hvordan kroppen produserer energi som trengs for belastningen. Fungerer kroppen aerob ved å bruke mest fett som energikilde, eller fungerer kroppen anaerob og bruker den mest karbohydrater? Dette er viktig informasjon, både for idrettsutøvere og pasienter.

Disse målingene samlet forteller mye om hvordan kroppen takler belastning. Dette er en måling av generell kondisjon, men kan også fortelle om hvordan kroppen fungerer ved (tung) belastning. Den kontinuerlige belastnings-EKGen forteller mye om hvordan hjertet takler belastningen.

Når kan CPET brukes?

CPET brukes på 3 forskjellige måter:

1. FOREBYGGENDE HELSESJEKK. I min praksis i Nederland så jeg daglig mange mennesker fra 40 til over 80 år som var fysisk aktive og ønsket å vite hvilken type trening som var bra for dem. Var det bra å trene intensivt eller var det en helserisiko? Mange av dem, spesielt eldre mennesker, kom tilbake hvert år for en test.

2. MÅLING AV TRENINGSSONER. CPET er den eneste måten å måle (ikke beregne!) treningssoner. Ikke bare eliteidrettsutøvere vil vite dette (de måler det etter hver treningsperiode), men også “normale” idrettsutøvere som ønsker å trene optimalt.

3. MEDISINSK. CPET brukes ofte for å skille mellom lungeproblemer og hjerteproblemer, som ellers kan være svært vanskelige. Testen kan også diagnostisere flere type sykdommer som er veldig vanskelig å diagnostisere på en annen måte (som noen metabolske muskelsykdommer). Det kan også brukes for å måle om en pasient er i god nok form for en operasjon.

 

CPET i forhold til laktat-test

Ved laktatmålinger tas det bare noen få målinger (man kan ikke ta blodprøve i fingeren med bare noen sekunders mellomrom). Det betyr at grafen mellom laktat og hjertefrekvens er ikke veldig nøyaktig. Når man analyserer hvert pust, får man mellom 12 og 60 målinger hvert minutt avhengig av pustefrekvens.

Laktatmålinger er også indirekte. De meste av laktatet man produserer under belastning forlater ikke muskelen. Den brukes rett etter den er produsert av muskelen som energikilde. Det betyr at det bare kommer begrenset mengde laktat inn i blodstrømmen. Etter det blir laktat også brukt av andre deler av kroppen, og det brytes ned i leveren. Så, når man måler laktat med et fingerstikk, hva måler man egentlig?

Med CO2 målinger er det helt annerledes. CO2 er et avfallsprodukt som kroppen avgir så fort som mulig. Målingen av CO2 er derfor direkte. 

 

CPET-test hos idrettslege