Skip to content
Ernæringsrådgiver | Apexklinikken

Ernæringsfysiolog

Maten er kroppens drivstoff. Den bidrar til å opprettholde alle kroppens funksjoner og gir oss energi i hverdagen. Samtidig betyr maten mye mer for oss.

Overskudd i hverdagen og bedre helse

Kosthold er en viktig del av livsstilen og påvirkes av tradisjoner, ideologier, preferanser og toleranser, men også av tilgjengelig tid og kunnskap. Riktig ernæring kan gi oss overskudd i hverdagen og bidra til bedre helse.

Endringer i kostholdet som en del av en behandlingsplan kan gi stor forbedring av symptomer og plager ved en rekke tilstander og dermed gi økt livskvalitet. Maten kan også være sterkt knyttet til selvfølelsen og det kan være vanskelig å ivareta gode relasjoner til mat, kropp og helse i en tid med mye forvirring og motsigende informasjon.

Oppdatert kunnskap om ernæring

Hos Apexklinikken får du veiledning og oppfølging av en fagperson som forholder seg til oppdatert, vitenskapelig litteratur og forskning. Kostholdsveiledning stiller krav til kunnskap om biokjemi, matvitenskap og om hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer kan påvirke matinntaket. 

Vår kliniske ernæringsfysiolog på Apexklinikken, Malene Sørlie, kan hjelpe deg med å sikre et næringsrikt kosthold tilpasset dine behov og preferanser. Kliniske ernæringsfysiologer er den eneste yrkesgruppen innen ernæring med autorisasjon som helsepersonell. Behandlingen passer for deg som ønsker et optimalt kosthold med utgangspunkt i din livssituasjon. Det kan være finjusteringer for å prestere bedre eller større livsstilsendringer som skal til for å nå et langsiktig mål.

Ernæringsfysiologen kan blant annet hjelpe deg med:

• Ernæring for å redusere muskel- og skjelettplager

• Plan for vektendring ved overvekt eller undervekt

• Redusere kostholdsrelaterte fordøyelsesplager

Optimalisering av kosthold i forbindelse med trening og prestasjon

• Tilpasse kostholdet for å forebygge og behandle livsstilsykdommer

• Sikre et fullverdig kosthold ved intoleranser, allergier og cøliaki

• Mat i rehabiliteringsfasen

Individuell plan

Kostholdsveiledningen har som overordnet mål at du skal oppnå langsiktig mestring og vedlikeholde resultatene dine. I første konsultasjon inngår grundig kartlegging av kosthold, helse og livssituasjon, beregning av næringsbehov basert på aktivitetsnivå og eventuelle sykdommer/tilstander, individtilpassede kostråd og å sette mål i samråd med ernæringsfysiologen for hva som skal gjøres til oppfølgningstimen. 

Oppfølgingstimene brukes til å måle fremgang, kartlegge utfordringer, motivere og justere planene ettersom tiden går og omstendighetene kan forandre seg.