Skip to content
Ernæringsrådgiver | Apexklinikken

Ernæringsrådgiver

Maten er kroppens drivstoff. Den bidrar til å opprettholde alle kroppens funksjoner og gir oss energi i hverdagen. Samtidig betyr maten mye mer for oss.

Overskudd i hverdagen og bedre helse

Kosthold er en viktig del av livsstilen og påvirkes av tradisjoner, ideologier, preferanser og toleranser, men også av tilgjengelig tid og kunnskap. Riktig ernæring kan gi oss overskudd i hverdagen og bidra til bedre helse. 

Både ved å forebygge livsstilssykdommer, men også som en del av en behandlingsplan. Maten kan også være sterkt knyttet til selvfølelsen og det kan være vanskelig å ivareta gode relasjoner til mat, kropp og helse i en tid med mye forvirring og motsigende informasjon.

Oppdatert kunnskap om ernæring

Hos Apexklinikken får du oppfølging og veiledning av en fagperson som forholder seg til oppdatert litteratur. Ernæringsrådgivning stiller krav til kunnskap om matvitenskap og om hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer kan påvirke ernæringsstatusen. 

Ernæringsrådgiveren på Apexklinikken, Margareta Sørensen,  kan hjelpe deg med å sikre et næringsrikt kosthold som passer for dine preferanser og behandlingen passer for deg som ønsker et optimalt kosthold i din livssituasjon. Det kan være små finjusteringer for å prestere bedre eller større livsstilsendringer som skal til for å nå et langsiktig mål.

Ernæringsrådgiveren kan blant annet hjelpe deg med:

Individuell plan

Ernæringsrådgivningen har som overordnet mål at du skal oppnå langsiktig mestring og vedlikeholder resultatene dine. I første konsultasjon inngår grundig kartlegging av kosthold, helse og livssituasjon, kroppsanalyse, målsetting og planlegging for hva som skal gjøres til oppfølgningstimen. 

I oppfølgingstimene vil du i samråd med ernæringsrådgiveren legge en individuell plan som er spesialtilpasset for din hverdag og ditt aktivitetsnivå. Oppfølgingstimene brukes også til å måle fremgang, kartlegge utfordringer, motivere og justere planene ettersom tiden går og omstendighetene forandrer seg.