Skip to content
Fysikalskmedisiner

Fysikalskmedisiner

Fysikalsk medisin omfatter diagnostikk og behandling av sykdommer, skader og funksjonssvikt i bevegelsesapparatet.

Vår fysikalsk medisiner er legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Han er medisinsk ansvarlig på klinikken.

Vår fysikalskmedisiner, Dr. Øyvind Kvinge, er legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Det er egentlig to spesialiteter i en. Han tar imot pasienter til utredning og behandling av ulike lidelser i muskel- og skjelettapparatet. Han er i tillegg medisinsk ansvarlig på klinikken.

Spesialist i rehabilitering omfatter diagnostikk og vurdering av funksjon og funksjonsutfall, samt gjennomføring og evaluering av målrettede tiltak. 

Legen jobber daglig i team med annet helsepersonell på klinikken for å sikre pasientene en grundig utredning og behandling. En fysikalskmedisiner skal ha et overordnet medisinsk blikk på pasientens problemstilling, og kunne bistå med diagnostisering og behandlingsforslag, eventuelt henvise til videre utredning.

Alle konsultasjoner inneholder en klinisk undersøkelse samt en diagnostisk ultralyd. Sentralt i utredningen og behandlingen av pasientene står også injeksjonsterapi ved behov. Både som diagnostiske blokader hvor injeksjoner med lokalbedøvelse brukes for å finne smerteårsaken, men også i behandlingen av betennelsestilstander i muskel- og skjelettapparatet.

Når det gis medisinsk behandling i form av injeksjoner er det fysikalsk medisinerens ansvar å påse at det utføres forsvarlig behandling.