Skip to content
Fysikalskmedisiner

Fysikalsk medisiner

Fysikalsk medisin omfatter diagnostikk og behandling av sykdommer, skader og funksjonssvikt i bevegelsesapparatet.

Legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering er egentlig to spesialiteter i en.

Spesialist i rehabilitering omfatter diagnostikk og vurdering av funksjon og funksjonsutfall, samt gjennomføring og evaluering av målrettede tiltak. Vår legespesialist tar imot pasienter til utredning og behandling av ulike lidelser i muskel- og skjelettapparatet.

Legen jobber daglig i team med annet helsepersonell på klinikken for å sikre pasientene en grundig utredning og behandling. En fysikalsk medisiner skal ha et overordnet medisinsk blikk på pasientens problemstilling, og kunne bistå med diagnostisering og behandlingsforslag, eventuelt henvise til videre utredning.

Alle konsultasjoner inneholder en klinisk undersøkelse samt en diagnostisk ultralyd. Sentralt i utredningen og behandlingen av pasientene står også injeksjonsterapi ved behov. Både som diagnostiske blokader hvor injeksjoner med lokalbedøvelse brukes for å finne smerteårsaken, men også i behandlingen av betennelsestilstander i muskel- og skjelettapparatet.

Når det gis medisinsk behandling i form av injeksjoner er det fysikalsk medisinerens ansvar å påse at det utføres forsvarlig behandling.

20%

rabatt

På PT-pakker i februar og mars for nye kunder