Skip to content

AktivA - aktiv med artrose

Artrose (eller slitasjegikt) er den vanligste og mest utbredte revmatiske sykdommen. Dette er en kronisk sykdom der brusken på leddflatene blir brutt ned. Videre påvirkes også andre strukturer i leddet, som leddkapsel, leddbånd, muskler og knokler.

Kunnskap om funksjonsnedsettelse, smerte og sykdom

Artrose er den vanligste årsaken til funksjonsnedsettelse hos eldre mennesker. Man kan få artrose i alle bruskkledde ledd, men det er likevel vanligste å få artrose i knær, hofter og fingre. Årsaken til artrose er ikke kjent, men flere risikofaktorer er blitt identifisert: overvekt, arvelighet, tidligere leddskader, belastende arbeid, alder og muskelsvakhet.

Viktig å komme igang tidlig

Diagnosen artrose stilles ofte ved hjelp av ultralyd, ofte supplert av røntgen. Det er viktig å komme i gang med behandling og trening tidlig i sykdomsforløpet, og gjennom sykehistorien.

Ved hjelp av bevegelighet og registrering av smerter kan man stille diagnosen tidligere enn ved røntgen. På den måten kan man komme tidligere i gang med trening.

Nasjonal modell for hofte og kne

I Norge er det utarbeidet en nasjonal modell for behandling av pasienter med lett til moderat artrose i hofte og knær. AktivA er basert på tilsvarende prosjekt i Sverige (BOA-prosjektet) og Danmark (GLA;D-prosjektet).
 

I tillegg har det samarbeid med SAMBA-prosjektet på Diakonhjemmet Sykehus. Apexklinikken er en AktivA-klinikk som har fysioterapeuter som er sertifiserte AktivA-terapeuter.
Informasjon om artrose

AktivA er et program hvor hensikten er å implementere internasjonale retningslinjer for pasienter med artrose i klinisk fysioterapipraksis. Retningslinjene vektlegger informasjon, trening og vektreduksjon (hvis nødvendig).

Det er viktig at alle med artrose får grunnleggende informasjon om artrose og om hvordan man selv kan påvirke sin situasjon. I AktivA er formidling av denne informasjonen organisert i artroseskoler. Informasjon er viktig for å unngå uro og frykt, øke motivasjonen for trening og på den måten bedre helse og livskvalitet.

Informasjon om artrose

AktivA er et program hvor hensikten er å implementere internasjonale retningslinjer for pasienter med artrose i klinisk fysioterapipraksis. Retningslinjene vektlegger informasjon, trening og vektreduksjon (hvis nødvendig).

Det er viktig at alle med artrose får grunnleggende informasjon om artrose og om hvordan man selv kan påvirke sin situasjon. I AktivA er formidling av denne informasjonen organisert i artroseskoler. Informasjon er viktig for å unngå uro og frykt, øke motivasjonen for trening og på den måten bedre helse og livskvalitet.

Trening med artrose i hofte og kne

AktivA- programmet omhandler hofte og kne. Trening er den behandlingen som har best effekt for de fleste personer med både små og store problemer på grunn av artrose. Det er vist at trening reduserer smerte, bedrer fysisk funksjon og letter aktiviteter i hverdagen.

En fysisk aktiv livsstil har dessuten mange andre positive effekter. AktivA-fysioterapeuter kan hjelpe deg med å komme i gang med trening og tilpasse øvelser til det beste for deg.

Gode resultater

BOA-prosjektet startet opp i 2008 og er allerede implementert i store deler av Sverige. Mer enn 56 000 pasienter var registrert inn i BOA-registeret ved utgangen av 2015. GLA;D-prosjektet startet opp i Danmark i 2013 og ved utgangen av 2015 var nesten 10 000 pasienter inkludert i dette registeret.

Resultatene fra Sverige og Danmark viser at pasienter med artrose i hofte og/eller kne oppnår bedre livskvalitet og fysisk funksjon, samt redusert smerte. Det langsiktige målet er å etablere en Nordisk register basert på resultater fra alle tre landene.

Forbedring av kunnskap

AktivA er et kunnskapsbasert informasjons- og treningsopplegg for pasienter med kne- og/eller hofteartrose. Alle som er med i programmet er med i og elektronisk registrering av data inn i en sentral database forankret ved Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling.

Ved oppstart og etter 3, 12 og 24 måneder vil pasientene besvare spørsmål som omhandler pasientens artrosesykdom, livskvalitet, aktivitetsnivå etc. gjennom et elektronisk registreringssystem. Data fra dette systemet vil bli samlet i en sentral database der anonymiserte resultater kan bli brukt til å forbedre vår kunnskap om behandling av artrose i kne og hofte.

Vi er en AktivA-klinikk – ta kontakt med oss!

Har du artrose i hofte eller kne? Apexklinikken er AktivA klinikk, og våre fysioterapeuter Silje HolstadLars Martin Fischer og Stian Christophersen er sertifiserte AktivA-terapeuter. Hos oss trenger du ikke henvisning. Ta kontakt med dem for mer informasjon og spørsmål!

Du kan lese mer om AktivA på denne nettsiden.