Skip to content

Trykkbølge-behandling

Trykkbølgebehandling eller sjokkbølgebehandling kan være effektiv behandling for plager i muskel- og skjellet systemet, gjerne i seneapparatet. Uansett type trykkbølgebehandling bruker vi alltid ultralyd for å treffe presist.

Ultralyd for bedre treffsikkerhet

På klinikken er det vanlig prosedyre å bruke ultralyd når trykkbølge og sjokkbølge skal utføres. Ved å bruke ultralyd er treffsikkerheten mye høyere. Enkelte undersøkelser har vist at bruk av trykkbølge og sjokkbølge uten ultralyd treffer det skadete området i svært liten grad

Hvordan fungerer trykkbølge?

Trykkbølgehandlingen påvirker cellemembraner i det aktuelle behandlingsområdet og det oppstår mikroskader i vevet. Dette fører til en betennelsesliknende reaksjon i vevet som behandles.

Kroppen reagerer med å øke blodsirkulasjon og aktiverer en rekke stoffskifteprosesser i nedslagsfeltet for behandlingsdosen. I sin tur stimulerer og akselererer dette kroppens egne reparasjonsprosesser. Direkte og indirekte vil trykkbølgene også forsterke prosesser som bryter ned kalkpåleiringer og andre forandringer i bindevev som sener og brusk.

Behandlingen stimulerer og gir effektiv støtte til kroppens selvreparerende egenskaper. Det er ikke uvanlig å oppleve umiddelbar smertelindring etter første behandling; varigheten av slik tidlig effekt vil imidlertid variere noe.

Det er viktig å være klar over at kroppens «selvreparerende» egenskap er en prosess som tar noe tid og dette er ingen «kvikkfiks» behandling. Eventuelle bivirkninger er vanligvis minimale, men hudrødme, varmefølelse og lett hevelse er normalt. Lokal ømhet kan også forekomme.

Forskjellen på trykkbølge og sjokkbølge

Radial trykkbølgebehandling (rESWT) genereres gjerne via lufttrykk (pneumatisk) og innebærer en serie av høyenergetiske, trykkbølger/pulser som tilføres hudoverflaten i området som skal behandles. 

Det maksimale energiområdet blir relativt hudnært. Selve utbredelsen har en kjegleform hvor energien i en puls avtar i dybden. rESWT er mest effektiv på mer overflatiske områder som for eksempel albue, da energifokuset er fra 0-3 cm.

Fokusert trykkbølgebehandling (ESWT) genereres elektrisk og gir en annen pulsering enn den radiale. Den kan innstilles slik at den får et maksimalt energipunkt på en valgt vevsdybde slik at energien treffer et mer avgrenset område i vevet. ESWT benyttes oftere for dypereliggende strukturer, for eksempel hofte

Kombinering med treningsopplegg

Samtidig som man behandles med trykkbølge eller sjokkbølge vil det være hensiktsmessig å igangsette et treningsopplegg, med fokus på en tilrettelagt belastningsstrategi, for at seneapparatet skal bli så sterkt som mulig igjen og for å unngå reskader.

Det er viktig at ikke brukes medikamenter som for eksempel kortison, voltaren og liknende preparater mens trykkbølgebehandlingen gjennomføres.

Hvis ikke trykkbølgebehandlingen skulle føre frem kan injeksjonsterapi være aktuelt, feks PRP.

Hvilke typer plager kan være aktuelle?

Flere ulike plager kan ha nytte av behandling med ESWT eller rESWT: Musearm/tennisalbue, golfalbue, Plantar Fascitt, kalkskulder, runners knee, patellar tendinopati/jumpers knee, tendinose i achillessenen og hofteplager.

Sammen med din behandler vil dere finne ut av om dette er et nyttig behandlingstiltak for deg. Det er i hovedsak fysioterapeutene som benytte trykkbølge- og sjokkbølge behandling.