Skip to content
Mindfulness | Apexklinikken

Mindfulness

Mindfulness betyr to be aware, å ha oppmerksomt nærvær. Å være i kontakt med det som er, her og nå. Mindfulness er en måte å leve på, som krever trening. Treningen påvirker sinnstilstanden.

Bedre helse

Mindfulness trening er bevist fører til bedre helse, mindre stress, utvikling av emosjonell intelligens (EQ), økt livskvalitet og bedre selvfølelse. I dag anvendes mindfulness i klinisk praksis både for depresjon, kronisk tretthetssyndrom, angstlidelser og generell smertelindring og stressreduksjon.

Positive endringer i hjernen og genene

Mindfulness trening påvirker det parasympatiske nervesystemet og det blir produsert ro- og lykkehormoner (oxytocin, seratonin, melatonin).
Det har også vist seg å virke direkte inn på de områdene av hjernen som regulerer følelsene våre. I tillegg skjer det endringer av de genene som motvirker stress, betennelser og aldring. Blant annet er det målt at meditasjon skal ha en god virkning på å sakke degradering av telomer på DNA. Det er også målt endringer i hjernens pannelapp og hjernestamme, dette er de områdene som styrer konsentrasjon, hjertet, åndedrettet og evnen til å bekjempe sykdommer.

Kontakt med pusten

Å vende oppmerksomheten mot pusten er en av de enkleste måtene å forankre sinnet i nået på. Så lenge det er liv, er pusten der. Pusten er livet, det å ha kontakt med pusten er på mange måter å ha kontakt med livet!

Grunnleggende mindfulness øvelser

Øvelsene i mindfulness er enkle, men det er jevnlig praksis som gir resultater. De to grunnleggende øvelsene er meditasjon og kroppsskanning. Kroppsskanning er en øvelse med fokus på kroppsdelene. Den er effektiv for å få bedre søvn. Meditasjonen i mindfulness har fokus på å ha kontakt med pusten.

Mindfulness i hverdagen

Ofte handler man på autopilot, er vanemessig uoppmerksomme. Oppmerksomhetsbjeller (faste steder) kan brukes for å bli minnet på å ha kontakt med pusten, og derved bli mer tilstede.

Rosinøvelsen er en øvelse for å erfare at når oppmerksomheten øker, bedres kvaliteten på opplevelsen. Dette kan trenes på i hverdagen med å for eksempel kjenne vannet i dusjen, kjenne etter hvordan kaffen smaker, legge merke til former, farger og smak når vi spiser og lytte mer enn vi prater.

Mindfulness og kognitiv terapi

I tillegg til å virke på et fysiologisk nivå, virker mindfulness på et mentalt nivå. Med ro i sinnet er det større mulighet for å møte hverandre og utfordringer på en mer hensiktsmessig måte.

Fysiske fornemmelser, tanker og følelser er naturlige, forbigående hendelser. Når disse møtes med en sinnsro, er det lettere å observere dem på en åpen, nøytral måte og akseptere at de er det de er akkurat nå. Når forholdet til tankene endres, endres også innholdet i tankene. Mindfulness kan derved også brukes som base for kognitiv terapi.

Vår helsecoach er Sertifisert mindfulnessinstruktør og bruker mindfulness i stresshåndteringstimene.