Skip to content
Overskuddsmåling

Overskudds-måling

Apexklinikken har i mange år brukt ultralyd som diagnoseverktøy for muskel og skjelett. Nå har vi fått et verktøy som måler fysiologiske forandringer i kroppen. Overskuddsmåling er et viktig verktøy for å måle stressnivået som gjør så mange syke. Det passer for sammensatte diagnoser/plager med et lavt energinivå, men alle som trenger mer overskudd har nytte av målingene.

Måleapparatet

Overskudd-sensorene måler og visualiserer stress og restitusjon gjennom hele døgnet. Du lærer hvordan du påvirkes av mat, drikke, trening, omgivelser, folk, sengetid, inntrykk, tolkninger og alle andre impulser. En sensor på brystet leser data fra nervesystemet ditt. Overskudd applikasjonen analyserer og visualiserer dataene. Gjennom å følge grafene på appen er det også enkelt for pasientene å utforske selv hva som gir bedre balanse mellom stress og restitusjon. Ikke minst gir appen et mål på søvnkvalitet som er så viktig for funksjon på dagtid.

Hjerteratevariabilitet (HRV) er den viktigste kilden til data som brukes i Overskudd. Løsningen er et resultat av forskning og utvikling innen helse, prestasjonsevne og livskvalitet som har pågått siden 2010.
Les mer om forskning på dette området.

Overskuddsgraf

Lavt energinivå

I en rekke tilstander hvor energinivået er lavt (for eksempel sammensatte problemstillinger som utbrenthet, ‘møtt veggen’, diffuse smerter, stressrelaterte plager, revmatiske sykdommer, fibromyalgi og ME) kan det være vanskelig å få en progressiv energiutvikling slik at kroppen kommer seg. Da er det ekstra viktig å få kjennskap til hvordan kroppen reagerer for å klare å legge en plan for å få mer energi. Les om en pasient med ME har brukt Overskudd-målingene til å bli bedre. 

Muskelplager

Spenninger og betennelser kan være forårsaket av stress. Overskuddsmåling gir svar på i hvilke situasjoner kroppen har en stressreaksjon, slik at det kan være mulig å finne selve årsaken til plagene. 

Stress på arbeidsplassen

Stressede medarbeidere kommuniserer dårlig på jobb, er lite innovative og leverer dårlig.  Empati, kreativitet og dømmekraft er egenskaper som blir enda viktigere i morgendagens arbeidsmarked. Dette krever medarbeidere som har lavt stressnivå og er ordentlig til stede. Stressede medarbeidere står også i fare for å bli langtidssykmeldte. Måling av når kroppen stresser kan gi verdifull informasjon om i hvilke situasjoner tappes for energi. 

Prester bedre

Hvordan blir du påvirket av å prestere? Bryter du deg ned eller bygger du deg opp? Bør du delta i førstkommende konkurranse eller vente til den neste? Hvor mye skal du hvile? Målingen forteller deg hva som er belastende og hva som gir deg restitusjon, enten det er trening, jobb/studier, sosial omgang, matvaner, leggetid og mental innstilling. Du ser både de umiddelbare konsekvensene og hvilken effekt ulike tiltak har for restitusjonen din over tid. Overskudd har jobbet med idrettsutøvere som har vunnet mer enn 100 OL og VM gull. Les om noen referanser her

Overskuddstime

Overskudd

For å komme i gang med det tekniske setter du opp en time (30 min). I denne timen vil det også bli gjennomgått hva som skjer i kroppen når du stresser, hvordan dette påvirker livskvalitet og helsen, og hvordan du kan få det bedre. Du får med deg måleren i 14 dager, elektroder og tilgang til app på telefonen og data på PC/Mac. Dataene fra målingen kan du velge å dele med terapeuten, eller du kan bare fortelle om dine observasjoner og erfaringer i neste time.
Last ned Overskuddsappen på mobilen og registrer deg på forhånd.
Bestill Overskuddstime

Ved måling av flere på en arbeidsplass, eller tilfeller hvor det ønskes tettere oppfølging, kan det lages egne tilpassede opplegg. Kontakt Helsecoach Kari Dahl Gullikstad på kari@apexklinikken.no.

Bruk av Overskuddsmåling i behandling

Like viktig som å kartlegge stress og restitusjon for å bli kjent med seg selv, er det å få hjelp til å endre handlingsmønstre. Ved hjelp av stresshåndteringsteknikker og kognitiv bevissthet kan de stressende situasjonene endres til mer hensiktsmessige for kroppen. Målerne kan også brukes under timen for å kartlegge effekten av teknikkene og tilpasse teknikkene så de har best effekt. Det er lettere og mer motiverende å endre handlingsmønstre når man enkelt kan måle effekten.

Les mer om Overskuddsmåling på overskudd.no