Idrettsbiolog

Idrettsbiolog

Idrettsbiologi er læren om hvordan kroppen påvirkes av fysisk aktivitet og trening, spesielt med fokus på prestasjon. Det handler om den fysiologiske bakgrunnen for å forstå hvordan fysisk aktivitet og inaktivitet kan påvirke menneskekroppens fysiske yteevne, og hva som styrer bevegelsene våre.

En idrettsbiolog kan:

  • måle prestasjonsevne og forklare kroppens reaksjon på en treningsøkt
  • forklare sammenhengen mellom kroppens fysikk, fysiologi og yteevne
  • beskrive fysiologiske effekter av fysisk trening og forklare hvordan dette påvirker prestasjonsevnen
  • beskrive muskel- og skjelettsystemet på en slik måte at man kan analysere og forklare dets funksjon i relasjon til bevegelse
  • måle bevegelse og krefter, beskrive prestasjonen med fysiske karakteristika og forklare sammenhengen mellom fysiske og biologiske responser

Vår idrettsbiolog jobber med de fysiologiske testene VO2 max, Tanita, Laktat profil og løpsanalyse.