Skip to content
Ortoped | Apexklinikken

Idrettslege

Idrettsmedisin omfatter alle aspekter ved idrett - idrettsfysiologi og bruk av fysisk trening i forebyggelse og behandling av ulike idrettsskader.

Vår idrettslege har en 4-årig spesialisering fra Nederland. I Norge er ikke idrettsmedisin en egen medisinsk spesialitet, men en autorisasjonsordning.

Vår idrettslege, Hans Schipper,  jobber med muskel- og skjelettplager ut fra et helhetlig perspektiv og bruker forskjellige teknikker og øvelser. Han er opptatt av hele bevegelsesmønsteret som han mener kan si mye om hva som egentlig er årsaken til problemet, og bruker bla myofascial (bindevevet) release behandling i kombinasjon med treningsterapi.  

Mange av hans sine klienter er pasienter som har blitt operert og derved fått endret bevegelsesmønstre som igjen gir nye skader.

Idrettslegen er IOC-sertifisert for å kunne jobbe med toppidrettsutøvere. Han jobber også med løpsanalyser for å hjelpe klienter å løpe uten å få skader. 

I tillegg til manuelle undersøkelser tilbyr Hans CPET – Cardio Pulmonary Exercise Testing. Dette er en avansert hjerte/lunge test som få klinikker kan tilby dette. Undersøkelsen kartlegger fysiologisk respons av hjerte og lunger under fysisk aktivitet. Både lungefunksjon, blodtrykkrespons, EKG, O2-/CO2-innhold i blodet og den fysiske formen (maksimalt oksygenopptak) vil bli målt. 

Testen brukes til å sjekke pasienter med brystsmerter. I tillegg brukes den av toppidrettsutøvere, og alle som vil trene riktig. Den er også utmerket til pasienter med fatigue for å kunne gi trygghet ift egen kropps yteevne og finne riktig belastning som gir økt energi.