Skip to content
Kiropraktor | Apexklinikken

Kiropraktor

Kiropraktikk omhandler diagnostisering, behandling og forebygging av plager i nerve-, muskel – og skjelettsystemet.

Kiropraktorer behandler mange flere plager enn folks flest tror

Mange forbinder kiropraktikk med ryggsmerter og nakkesmerter, men det er også vanlig å oppsøke kiropraktor for andre plager. Dette gjelder for eksempel hodepine, migrene, svimmelhet og smerter i bekken, samt arm og ben.

Kiropraktorer er offentlig godkjent (autorisert) helsepersonell med selvstendig diagnose- og behandleransvar. Kiropraktorer fungerer som primærkontakter i førstelinjetjenesten med spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Som pasient kan du komme direkte uten legehenvisning.

Behandlingen omfatter en rekke ulike metoder tilpasset pasientens behov. Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistorie, klinisk undersøkelse og eventuelle billeddiagnostiske undersøkelser.

Sykehistorien leder til en klinisk undersøkelse av kroppen din hvor kiropraktoren vil forsøke å finne en biologisk sammenheng mellom dine plager og informasjonen du ga innledningsvis. Kiropraktoren bruker palpasjon (undersøker med hendene) for å finne smertekilder i ulike deler av kroppen din som senefester, muskulatur, ledd og skjelettstrukturer mv.

Etter den kliniske undersøkelsen vurderer kiropraktoren om du har behov for røntgenundersøkelse eller andre supplerende undersøkelser før diagnosen kan stilles og eventuell behandling iverksettes. Er det mistanke om underliggende alvorlig sykdom vil kiropraktoren din henvise deg til spesialist eller fastlege for videre undersøkelser og oppfølging.

Behandlingen er kunnskapsbasert og inkluderer ulike manuelle grep og teknikker, fysiske og kognitive øvelser, samt informasjon og veiledning. Behandlingen er trygg og skånsom og passer for alle aldre.

Vår kiropraktor samarbeider tett med de andre faggruppene på klinikken.

Visste du at kiropraktoren:

  • Har 6 års universitetsutdannelse og turnustjeneste?
  • Har henvisningsrett til legespesialist, fysioterapi og bildediagnostiske undersøkelser som røntgen, MR og CT i lik grad som din fastlege når det gjelder lidelser i nerve, muskel – og skjelettsystemet?
  • Kan sykemelde pasienter i opptil 12 uker?

20%

rabatt

På PT-pakker i februar og mars for nye kunder