Skip to content

Kiropraktor

Kiropraktikk omhandler diagnostisering, behandling og forebygging av plager i nerve-, muskel - og skjelettsystemet. Kiropraktorer behandler mange flere plager enn folk flest tror.

Mange forbinder kiropraktikk med ryggsmerter og nakkesmerter, men det er også vanlig å oppsøke kiropraktor for andre plager. Dette gjelder for eksempel hodepine, migrene, svimmelhet og smerter i bekken, samt arm og ben.

Kiropraktorer er offentlig godkjent (autorisert) helsepersonell med selvstendig diagnose- og behandleransvar. De fungerer som primærkontakter i førstelinjetjenesten med spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Som pasient kan du komme direkte uten legehenvisning.

Kiropraktorer er utdannet til å diagnostisere og behandle plager i nerver, muskler og skjelett. Behandlingen omfatter en rekke ulike metoder tilpasset pasientens behov. Her får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistorie, klinisk undersøkelse og eventuelle billeddiagnostiske undersøkelser. Er det mistanke om underliggende alvorlig sykdom vil kiropraktoren din henvise deg til spesialist eller fastlege for videre undersøkelser og oppfølging.

Behandlingen er kunnskapsbasert og inkluderer ulike manuelle grep og teknikker, fysiske og kognitive øvelser, samt informasjon og veiledning. Behandlingen er trygg og skånsom og passer for alle aldre.

Våre kiropraktorer, Cathrine Natland, Martin Pran og Tor Smeby samarbeider tett med de andre faggruppene på klinikken. Cathrine har Master i ultralyddiagnostikk/MSC ultrasoundmaster og gjør ultralydundersøkelse ved behov. Hun er også med i kvinnehelseteamet. Martin er med i spesialistteamet for svimmelhet.

Visste du at kiropraktoren:

  • Har 6 års universitetsutdannelse og turnustjeneste?
  • Har henvisningsrett til legespesialist, fysioterapi og bildediagnostiske undersøkelser som røntgen, MR og CT i lik grad som din fastlege når det gjelder lidelser i nerve, muskel – og skjelettsystemet?
  • Kan sykemelde pasienter i opptil 12 uker?

Hva skjer hos kiropraktoren?

Sykehistorie

Hos kiropraktoren din vil det bli tatt en sykehistorie der du med egne ord forsøker å beskrive hva som plager deg. Med utgangspunkt i dette vil hun/han stille en del utfyllende spørsmål for å få belyst relevante sammenhenger og årsaksforhold. Det er en rekke faktorer som kan spille inn på din generelle muskel- og skjeletthelse. Plagene kan ofte være sammensatte og bestå av fysiske, psykiske og sosiale komponenter. Kiropraktoren kan derfor ha behov for å stille spørsmål som ikke direkte relaterer til plagene du ønsker hjelp til. Din sykehistorie vil alltid være en sentral del av den diagnostiske prosessen hvor informasjonen som blir gitt danner et bakteppe for den videre undersøkelsen.

Klinisk undersøkelse og diagnostisering

Sykehistorien leder til en klinisk undersøkelse av kroppen din hvor kiropraktoren vil forsøke å finne en biologisk sammenheng mellom dine plager og informasjonen du ga innledningsvis. Hun/han bruker palpasjon (undersøker med hendene) for å finne smertekilder i ulike deler av kroppen din som senefester, muskulatur, ledd og skjelettstrukturer.

Ofte vil kiropraktoren supplere undersøkelsen med ortopediske tester. Disse kan blant annet innbefatte passive og aktive bevegelser for å finne ut hva som utløser smertene. Nevrologiske undersøkelser av senereflekser, følesans og muskelstyrke brukes for å se for å se om det er nedsatt følsomhet og/eller lammelser når det foreligger mistanke om nerveskade.

Henvisning til røntgen

Etter den kliniske undersøkelsen vurderer kiropraktoren om du har behov for røntgenundersøkelse eller andre supplerende undersøkelser før diagnosen kan stilles og eventuell behandling iverksettes. Er det mistanke om underliggende alvorlig sykdom vil hun/han din henvise deg til spesialist eller fastlege for videre undersøkelser og oppfølging.

Behandling og forebygging

På bakgrunn av informasjonen du har gitt i sykehistorien, den kliniske undersøkelsen og eventuelle bildediagnostiske funn vil kiropraktoren stille en diagnose og igangsette en individuelt tilpasset behandling for deg. Behandlingen du får kan bestå av flere elementer som informasjon og rådgivning, manuell behandling, treningsøvelser og rehabilitering, samt tiltak og råd om forebygging. Målet med behandlingen er at du som pasient opplever smertelindring og økt funksjonsnivå på kort og lang sikt. I noen tilfeller kan smertene vedvare i lang tid, eller komme og gå i perioder. Kiropraktoren vil da legge opp en skreddersydd behandling for deg som gjør at du som pasient på best mulig måte lærer å leve med smertene. Hvor mye behandling du trenger avgjør hun/han i samråd med deg.

Kiropraktisk manipulasjonsbehandling

Kiropraktisk manipulasjonsbehandling, eller ofte kalt kiropraktisk justering, er et særtrekk for kiropraktorer. Dette er en behandlingsmetode som spesifikt og nøyaktig fokuserer på å bedre funksjonen i et ledd, ofte med en karakteristisk lyd (knekk). Behandlingen har dokumentert effekt for en rekke muskel- og skjelettplager, samt noen typer hodepine og svimmelhet. I svært få tilfeller kan du oppleve bivirkninger som smerte, hodepine, svimmelhet og kvalme etter manipulasjonsbehandling. Disse er som regel helt ufarlige og går over etter kort tid. Kiropraktisk manipulasjonsbehandling anses for å være en trygg behandlingsform for muskel- og skjelettplager. Det benyttes også mange andre teknikker og hvis ønskelig unngås manipulasjonsbehandling hvis pasienten ønsker dette.